Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Ny som chef

Grattis! Du har fått ett nytt jobb, du ska bli chef. Vad innebär det för dig och hur hanterar du ditt nya uppdrag?

Vi kan inte lära dig allt som du behöver kunna, det är ett uppdrag som kommer att kräva en hel del av dig. Och en del kan du lära dig, läsa dig till eller delta i olika utbildningar. Men mycket av det som är ledarskap och chefskap lär du dig av att ge dig in i situationer som utmanar och diskutera dina erfarenheter med kollegor och andra chefer.

”Du börjar inte från noll, du kan redan mycket!”

Så det första rådet du får är att ge dig helhjärtat in i ditt nya uppdrag och ta hjälp av dina kollegor och medarbetare.

Att lyssna och vara lyhörd

Som läkare lär vi oss både under utbildningen och i yrkesutövandet att leda den medicinska insatsen på plats och i ett team eller i en grupp av medarbetare. Det är en bakgrund som du, som ny chef kommer att ha mycket nytta av.

Vi lär oss också att lyssna på våra patienter, att läsa av stress och oro och vi blir bra på att hantera svåra situationer. Glöm inte att du redan har mycket kunskap med dig från erfarenheter som du kan använda dig av i ditt nya uppdrag. Du börjar inte från noll, du kan redan mycket!

Hjälp finns att få

Tänk på att du inte är ensam om att känna dig osäker, alla gör det inför ett nytt uppdrag som chef och oavsett om du är helt ny eller mycket erfaren så kommer du att ställas inför situationer där du känner att du inte helt bottnar eller inte helt kan hantera alla möjliga eller omöjliga situationer som uppstår när människor ska samarbeta.

”Det är ett fantastiskt jobb att vara chef”

Ta hjälp, av kollegor, av HR eller av sjukhusets övriga resurser som oftast finns på plats just för att stötta dig som chef och för att stötta ditt uppdrag.

Att delegera

En viktig erfarenhet är att lära sig att delegera till medarbetare. Den känsla en ny chef har att en ska ha koll på allt, är det bra att lära sig hantera. Du kommer inte hinna med ditt ledarskap om du ägnar all tid åt att göra saker som andra gör lika bra.

”Dela din egen passion för uppdraget
med dina medarbetare”

Som chef har du en unik uppgift och det är att se till att dina medarbetare gör ett bra jobb, att de trivs och ges möjligheter att utöva det som alltid är sjukvårdens primära uppdrag, hjälpa patienterna.

Var dig själv

Ett annat råd som kan vara viktigt är att använda så mycket av dig själv, din personlighet och dina erfarenheter som du känner dig bekväm med. Dela din egen passion för uppdraget med dina medarbetare, alla behöver känna att chefen drivs av att förbättra vården inte av att lyda och följa alla direktiv och nya rutiner som kommer.

Självklart måste du följa allt och vara lojal mot ditt ledningsuppdrag, oavsett om det handlar om nya medicinska riktlinjer eller effektiviseringskrav, men det är din uppgift att förklara och föreslå möjligheter och arbeta med dina medarbetare för att genomföra det.

Utbildning

Det är bra att ganska tidigt delta i en kurs eller utbildning kring ditt ledarskap, vilka bra sidor har du och vad kan du förbättra. Att ha en god kunskap om hur du själv reagerar på stress och kriser är en bra utgångspunkt när det oväntade händer. Omge dig gärna med personer som inte alltid tänker som du gör. Är du en impulsiv person som snabbt tar beslut så behöver du kanske någon vid din sida som hanterar problem på ett annat sätt, någon som tänker efter och analyserar situationen innan beslut. Skapa ditt team, din stab och din ledningsgrupp med det i åtanke, som en del av en rekryteringsprocess.

Att rekrytera medarbetare är ett av dina viktigaste uppdrag och att se dig själv och dina egenskaper som en del av gruppen kan hjälpa er att nå mål. Chefsföreningen har ett ledarskapsprogram som lämpar sig för dig som är ledare eller chef och dessutom utformat för läkare. Läs mer om programmet här.

Hur du fungerar som ledare måste du i mycket själv ta reda på. Så ett sista råd är att ta tag i ditt nya uppdrag och ha roligt, det är ett fantastiskt jobb att vara chef.