Hoppa till innehåll

Varför ska jag vara medlem i Chefsföreningen?

Ledarskapsfrågor är viktiga för Läkarförbundet. Utöver Läkarförbundets medlemserbjudande får du som medlem i Chefsföreningen tillgång till ytterligare förmåner som riktar sig till läkare med chefs-och ledningsuppdrag. Bland det mest efterfrågade och uppskattade är tillgången till nätverk med andra läkare och chefer. Utöver detta erbjuds du:

 • Ingå i nätverk för chefer och läkare, nationellt och regionalt
 • Tillgång till Chefsföreningens ledarskapsprogram (4 heldagar, självkostnadspris). Kursen är öppen för chefer på alla nivåer inom såväl offentlig som privat verksamhet eller inom akademin. Du får tillgång till intressanta möten och föreläsningar i ämnen som rör chefs och ledarskap
 • Fritt deltagande i Chefsföreningens årliga temadag med föreläsningar av de mest namnkunniga i landet när det gäller hälso- och sjukvårdsledning
 • Möjlighet att delta i lokala och regionala initiativ inom ramen för Chefsföreningens arbete.
 • Stöd och rådgivning från erfarna läkare och chefer inom Chefsföreningen
 • Samverkan med övriga Läkarförbundet i fackliga frågor som särskilt rör chefer

Är du medlem i en annan yrkesförening idag? Om du inte vill byta har du möjlighet att kvarstå som medlem där samtidigt som du blir associerad medlem i Chefsföreningen.

Som fullvärdig medlem av Läkarförbundet får du även tillgång till:

 • Kurser och webinarier via Läkarförbundet live
 • Lönestatistik
 • Rabatt på hotell som har avtal med Läkarförbundet
 • Läkartidningen
 • Möjlighet att hyra fritidsboende
 • Möjlighet att hyra festvåning i Stockholm
 • Rättshjälp
 • Avtalsgranskning
 • Inkomstförsäkring upp till 100 tkr/mån
 • Förmånliga medlemsförsäkringar
 • Förmåner som kund på vissa banker (DB, SB, Swedbank)
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Varför ska jag vara medlem i Chefsföreningen?