Hoppa till innehåll

DLF Fullmäktige 2024

Fredagen den 3 maj 2024, kl. 10.00 – 17.00 äger årets Fullmäktigemöte rum.

Motioner till fullmäktigemötet kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars.

Skicka till:
Svenska Distriktsläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm
eller maila till dlf.kansli@slf.se
Märk med ”Motion”.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare