fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Den medicinska kvalitén är minst lika viktig i glesbygden

Svenska Distriktsläkarföreningen instämmer helt med Centerpartiet att:

 • andelen av befolkningen som har fast vårdkontakt är för låg
 • det borde vara en självklarhet att alla invånare har rätt till fast läkare
 • reglerna för att driva hälsocentraler ska vara enkla

Svenska Distriktsläkarföreningen vill se

 • en utveckling som främjar framväxten av fler små vårdgivare i glesbygd och på landsbygden
 • att regelverken för vårdgivare är utformade så att små, medelstora och stora vårdgivare får lika goda möjligheter att etablera sig
 • att det kommer riktade statsbidrag till glesbygden, till exempel ekonomiskt stöd vid nyetablering
 • en långsiktig planering på̊ minst 5–10 års sikt för att skapa stabila förutsättningar när det gäller kapitering och finansiering
 • att även hitta andra sett att attrahera den yngre generationen och blivande specialister i allmänmedicin till glesbygd (t.ex. avskrivning av studielån, högre lön eller olika stöd till individen i form av boende, handledning, möjlighet till individuella lösningar, inflyttningsbidrag och hjälp med jobb för medföljande)
 • att ersättningssystemen utformas på ett sätt som utgår från uppdragets storlek och omfattning, säkrar konkurrensneutralitet, långsiktighet och styr mot kvalitet.

Centerpartiet föreslår att den fasta läkaren inte behöver vara specialist i allmänmedicin, att det inte heller behövs allmänläkar- och distriktssköterskekompetens på varje hälsocentral.

Vi är fullt medvetna om att det finns brist på specialister i allmänmedicin.

Men att sänka kravet på utbildning kan inte på något sätt lösa primärvårdens tillgänglighetsproblem. Det kommer skapa ännu större strukturella problem, bland annat öka belastning på sjukhus och akutmottagningar. Studier visar tvärtom att fast läkarkontakt med specialist i allmänmedicin minskar vårdbehovet och är resurssparande.

Under en övergångsperiod behövs listning på ST-läkare i allmänmedicin i slutet av sin utbildning och specialister i den primärvårdsnära verksamheten. De kommer arbeta tillsammans med specialister i allmänmedicin på hälsocentraler för att uppnå ett rimligt antal listade invånare per läkare tills ett tillräckligt antal nya specialister i allmänmedicin hunnit utbildats.

Under en övergångsperiod föreslår vi

 • Listning på̊ andra läkare än specialister i allmänmedicin, som ST-läkare i allmänmedicin i slutet av sin utbildning och/eller specialister i primärvårdsnära verksamhet, eftersom det för närvarande finns för få specialister i allmänmedicin för att uppnå̊ ett rimligt antal listade invånare per läkare.
 • Att ST-läkare inom allmänmedicin successivt ska kunna ta ett större ansvarsområde och få en stärkt ställning. Men utan specialister i allmänmedicin på hälsocentralen faller möjligheten helt bort att utbilda, handleda AT-, BT- och ST-läkare och vi kommer aldrig lyckas att bli tillräckligt antal specialister i allmänmedicin.
 • Möjlighet för kollegial dialog, möjlighet att ta ledigt samt fortbildning. Det är redan verklighet i Norge, Danmark, Estland. Det är inte attraktivt för den nya generationen av läkare att arbeta ensamma på mottagningar.

Vad krävs för att det ska vara attraktivt för läkare att arbeta i glesbygd?

Det som behövs utöver det ekonomiska är:

 • Avgränsad patientlista
 • Goda förutsättningar för utbildning och fortbildning
 • Adekvat administrativt stöd
 • Möjlighet till nära samarbete med andra yrkeskategorier
 • Möjliggöra för läkare att vara chefer med ändamålsenliga befogenheter
 • Inflytande över sin arbetssituation, vardag och verksamhet

Region Gävleborg har idag ett tämligen bra vårdval, vilket också visar sig genom att av ca 40 hälsocentraler är knappt hälften i privat drift. Vårdvalet Gävleborg tar redan idag hänsyn till glesbygden, då de får extra ersättning.

Men hälsocentraler har under de senaste 10 åren gått med kraftiga underskott vilket allmänläkarkåren har påpekat oändligt antal gånger. Hälsocentralernas chefer kämpar på men ser att det blir allt svårare och svårare att klara ekonomin. Det som Region Gävleborg borde göra är att tillföra resurser för att primärvården skulle kunna klara av uppdraget genom att anställa allmänläkare och distriktssköterskor – då skulle man få ett vårdval som gynnar alla.

Svenska Distriktsläkarföreningen välkomnar fortsatt dialog med Centerpartiet hur vi ska nå jämlik vård för alla Sveriges invånare.

Marina Tuutma, Ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.