Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
Varannan allmänläkarstol är tom.

Varannan allmänläkarstol är tom.

Nyhet

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) har tagit del av SVT Nyheters rapportering gällande Sveriges primärvård. Denna bekräftar det vi redan vet: att en stor andel av läkarna väljer att sluta arbeta inom primärvården, alternativt arbetar deltid och/eller överväger att byta jobb på grund av den höga arbetsbelastningen. Även Läkarförbundets egna enkätundersökning bland primärvårdsläkare vittnar om detta, som en följd av en ohållbar arbetssituation. Vi känner igen problembeskrivningen. Ja, det är en tung belastning på vårdcentraler. Ja, varannan allmänläkarstol är tom.

- Jag är mycket ledsen att se hur dålig bemanning, dålig kontinuitet, dålig dimensionering av primärvården samt hur bristen på allmänläkare påverkar patientsäkerheten, säger ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen Marina Tuutma. Läkare behöver förutsättningar för att jobba patientsäkert - rimlig storlek på patientlista, relationell kontinuitet med patienter. Det går inte driva patientsäker vård om läkare har orimligt många patienter att ansvara över och varje invånare inte har fast läkare, tillägger Marina Tuutma.

De 20 senaste åren har DLF lyft fram problematiken och påtalat om hur primärvårdens strukturella problem inte enbart påverkar arbetsmiljön, men även patientsäkerheten. Vi får höra från högsittande SKR företrädare och regionpolitiker att vi ska arbeta smartare i team. Vi arbetar redan sedan många år tillbaka i team, task-shifting har redan skett inom allt som är möjligt till andra i teamet. Precis som en distriktssköterska inte kan ersättas av en fysioterapeut och en allmänläkare inte kan ersättas av en arbetsterapeut, kan inte heller allmänläkarnas medicinska kompetens ersättas av någon annan som inte har den utbildningen som krävs för att ställa diagnos och fatta medicinska beslut. Ett team utan allmänmedicinsk kompetens är dysfunktionell och som vi ser drabbar det även patienten. 

Det är dags att regionerna och arbetsgivarorganisationen leder, organiserar, dimensionerar primärvården så att allmänläkare får en rimligt avgränsad lista. Med ett avgränsat och rimligt antal patienter att ansvara för och därmed en bättre arbetsmiljö skulle specialister i allmänmedicin återvända till vårdcentralerna. Fler som arbetar deltid skulle orka gå upp i heltid och fler läkare under utbildning skulle vilja jobba kvar i primärvården. Därtill behövs övergångslösningar för att vi ska bli tillräckligt många läkare för patienterna att välja på, samt att regionerna utbildar fler allmänläkare. Det är enbart på detta sätt det kan göras attraktivt att vilja arbeta på vårdcentraler, för alla. Rätt dimensionerad allmänmedicinsk kompetens är avgörande för fungerande team, för god och patientsäker vård samt för en fungerande primärvård.


Fler nyheter


KOMPETENSUTVECKLING FÖR SPECIALISTER I ALLMÄNMEDICIN

Ordinarie läkare i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin, det vill säga ha en anställning som distriktsläkare. Distriktsläkare utgör den högsta medicinska kompetensen på hälsocentralen och är en central profession…
Västerbotten

Ansök till Samfonden!

– vår hjälp till din personliga kompetensutveckling och ekonomi Samfonden är Svenska Distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som…

Distriktsläkare tar fortbildningen i egna händer

Under senaste halvåret har många regioner infört ”fortbildningsstopp”, där de på olika sätt begränsat möjligheten för distriktsläkare att få fortbildning. Nu tar distriktsläkarna saken i egna händer. Provinsialläkarstiftelsen gör en satsning på fortbildningsstipendier – det sk Provinsialläkarlyftet.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare