Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
World Family Doctor Day

World Family Doctor Day

Nyhet

World Family Doctor Day - 19 maj - är ett mycket bra tillfälle att belysa det viktiga arbete som vi specialister i allmänmedicin gör varje dag.

ALLTID
Helhetsansvaret och kontinuitet är de viktigaste grundläggande principer i vårt arbete. Vi ger vård i livets alla skeden, både vid livets stora och små stunder. Vi är tålmodiga, vana att hålla i och hålla ut. Vi ger aldrig upp.

NÄRVARANDE
Allmänläkare och vårdcentralspersonal finns där vi behövs och när vi behövs. Alltid i frontlinjen —i hälsokriser och i fredstider. Vi samarbetar över professions- och disciplingränser, men är också̊ noga med att inte blanda ihop olika ansvarsområden.

VÅRD I HÖG KVALITÉ
Vi vill tillhandahålla tillgänglig, rättvis och hållbar vård av hög kvalitet till Sveriges alla invånare.

Vi tillhandahåller diagnostik i rätt tid och undviker onödiga undersökningar samt överbehandling. En naturlig del i det dagliga arbetet är förebygga sjukdom och stödja patienter i att förbättra sin hälsa. Vi bedriver personcentrerad medicin med samtidig betoning på dialogen, patientens sammanhang och bästa tillgängliga medicinska evidens.

Att vara allmänläkare är det roligaste jag vet men innebär också ett stort ansvar och flera utmaningar. Tack till alla er som har valt att bli och fortsätter att vara allmänläkare. Det är vi som står för kunskap, kontinuitet och kännedom om patienten.

Tack för att ni arbetar kliniskt eller använder eran specialistkunskap i allmänmedicin för att utveckla och leda primärvården. Jag hoppas att ni som är på väg att bli läkare väljer det roligaste av alla specialiteter som finns – allmänmedicin – den riktiga framtidsspecialiteten.

Till våra folkvalda politiker önskar jag - att innan ni överväger att fatta beslut eller genomföra förändringar, kom och prata med oss. Lyssna på oss allmänläkare, vi är utbildade till specialister just i allmänmedicin och primärvård. Låt oss tillsammans bygga framtiden!

Ett fyrfaldigt leve för allmänmedicin och för oss allmänläkare!

HURRA! HURRA! HURRA! HURRA!

Ordförande, Marina Tuutma


Fler nyheter


KOMPETENSUTVECKLING FÖR SPECIALISTER I ALLMÄNMEDICIN

Ordinarie läkare i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin, det vill säga ha en anställning som distriktsläkare. Distriktsläkare utgör den högsta medicinska kompetensen på hälsocentralen och är en central profession…
Västerbotten

Ansök till Samfonden!

– vår hjälp till din personliga kompetensutveckling och ekonomi Samfonden är Svenska Distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som…

Distriktsläkare tar fortbildningen i egna händer

Under senaste halvåret har många regioner infört ”fortbildningsstopp”, där de på olika sätt begränsat möjligheten för distriktsläkare att få fortbildning. Nu tar distriktsläkarna saken i egna händer. Provinsialläkarstiftelsen gör en satsning på fortbildningsstipendier – det sk Provinsialläkarlyftet.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare