info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Tidigare bedrevs naturligtvis fotkirurgi av svenska kirurger och ortopeder. Den hade i allmänhet bedrivits med förstrött intresse och saknat status inom ortopedin. Den hade inte heller någon klinisk forskningstradition att falla tillbaka på (utom på traumaområdet).

Under 1980-talet började detta förändras. Ett nordiskt sällskap för podologi grundades och ordnade fyra nordiska möten. Konceptet med en gemensam förening för ortopeder, fotterapeuter, ortopedtekniker med flera blev för tungrott och behovet av en specifik förening för fotkirurger blev uppenbart. I Malmö kom professor Bo Nilsson i slutet av 80-talet i kontakt med podiatriker i USA och blev imponerad av deras kunskaper. De var föregångare till de podiatriker som senare etablerats i Europa. Dvs de var inte läkare men hade 4 – 5 års utbildning inom fotkirurgi. Bo Nilsson ordnade så att Fredrik Montgomery fick auskultera hos professor Harold Vogler vid Pennsylvania College of Podiatric Medicine Philadelphia. Ett av USA:s mest välrenommerade fotkirurgiska lärosäten. Under 1990-1991 var sedan Harold Vogler visiting professor på UMAS.  Han bidrog till en utveckling av den svenska fotkirurgin med moderna behandlingsprinciper som grundades på ökade kunskaper om fotens komplexa anatomi och biomekanik.

I början av 90-talet träffades Fredrik Montgomery och Jan Lidström på NOF i Malmö. De hade ett gemensamt intresse för fotkirurgi och började diskutera hur man skulle kunna utveckla fotkirurgin i Sverige. De tog kontakt med ett antal ortopeder med erfarenhet av fotkirurgi och arrangerade ett möte i Hook. Där enades de s.k. founding fathers om att starta en förening som skulle verka för fotkirurgins utveckling i Sverige.
Detta ledde fram till sällskapets konstituerande möte i Visby 1994.

Av sällskapets stadgar framgår att syftet med föreningen är att vara ett forum för kollegor med fotkirurgiskt intresse, där de skall kunna diskutera fotkirurgisk teknik, bedriva forskning och utveckling. Sällskapet är öppet för alla medlemmar i Svensk Ortopedisk Förening med intresse för fotkirurgi.

Till sällskapets första styrelse valdes Fredrik Montgomery (ordförande), Jan Lidström (sekreterare), Gert Walheim (skattmästare), Ibrahim Turan och Björn M Persson (suppleanter). Senare tillkom Anders Stenström som internationell sekreterare och Jon Karlsson som forskningssekreterare. Sällskapets styrelse har under åren successivt förnyats. Ordföranden efter Fredrik Montgomery har varit Jan Lidström, Maria Cöster, Lars-Erik Lindahl samt Liliane Helger.

Fotkirurgisk utbildning i Sverige har till stor del skapats genom Fredrik Montgomerys försorg. Han startade redan 1995 grundläggande kurser i fotkirurgi på UMAS. Kurserna har sedan återkommit många gånger under åren.
Sedan 2006 har istället för grundkurs en s.k. SK-liknande kurs för ST-läkare hållits. År 2006-2013 hölls denna i Kalmar, men sedan år 2014 är kursen förlagd till Malmö. Kursledare för denna har under åren varit Maria Cöster och är numera Mattias Callreus.

Sällskapet har också hållit ett antal postgraduatemöten med speciellt inbjudna utländska föreläsare. 1996 hölls ett möte i rekonstruktiv fotkirurgi med Ted Hansen som gästföreläsare. 1997 i Stockholm var temat fotleden med Kaj Klaue som föreläsare och 1999 i Linköping med temat hälens smärttillstånd med Harold Vogler. Under 2000-talet genomfördes resor, där man besökte olika fotkirurger i Europa. Såväl Rom, Budapest, Wien, Barcelona och Nice har fått besök av representanter från SFS och många idéer har dryftats under dessa minikonferenser.

2004 hölls det första egna årsmötet för Svenska Fotkirurgiska Sällskapet i Kalmar under Maria Cösters ledning. Årsmöten har förutom årsmötesförhandlingar också innehållit två dagar av föredrag med inbjudna gästföreläsare och då delvis kommit att ersätta postgraduate kurserna. Årsmöten har hållits på olika ställen i landet. SFS styrelse har stått för programmet tillsammans med en lokal fotkirurg på respektive ort. Mötet har ordnats 2004 i Kalmar, 2005 Stockholm, 2007 Kalmar, 2008 Sundsvall, 2009 Ystad, 2010 Örebro, 2011 Kosta, 2012 Stockholm (gemensamt nordiskt möte), 2013 Åland, 2014 Sollefteå, 2015 Hässleholm, 2016 Uppsala, 2017 Göteborg, 2018 Luleå, 2019 Falun.

Sällskapet har hållit symposier och instruktionskurser på många av SOF:s årsmöten och ortopediveckor. Sällskapet har tidigare även hållit symposier på Riksstämman med stor uppslutning, omväxlande i Göteborg och Stockholm.

2007 startades en Svensk fotkirurgisk tidskrift med hög redaktionell och vetenskaplig standard. Fotkirurgisk tidskrift finns nu både som nättidning och papperstidning.

SFS har samarbete med EFAS, European Foot and Ankle Society. Medlemmar i SFS har under flera år under 2010-talet haft poster i EFAS styrelse.

Register inom fotkirurgi
Nationella fotledsregistret startades 1997. Registret sköttes från början i Falun. Från 2005 fanns registret på Södersjukhuset och sedan 2007 sker rapportering via Ortopedkliniken i Malmö. Den centrala databasen finns hos Registercentrum Syd i Lund. Från 2008 kan även fotledsartrodeser och supramalleolära osteotomier rapporteras. Det officiella registernamnet är Swedankle.

Funderingar och planer runt ett register för övriga fotkirurgiska operationer har funnits under att antal år. En grupp fotkirurger har sedan 2013 arbetat med utveckling och implementering av ett sådant under arbetsnamnet Riksfot. Fredrik Montgomery har varit den drivande kraften i detta arbete. Våren 2015 startade registret skarpt med möjlighet för alla landets ortopedkliniker att ansluta sig. Utmaningen är nu att få en hög grad av registrering inklusive PROM-data hos de ingående klinikerna och sedan en god täckningsgrad i landet. Detta skulle snabbt kunna generera intressanta data om våra behandlingar. Förhoppningar finns att i framtiden slå samman Swedankle med det kommande Riksfot under preliminära arbetsnamnet Swefoot.
Dessa båda register har inte varit styrda av SFS. SFS stöder dock registren och samarbetet är nära.

Framtiden
Föreningen strävar fortsatt enligt stadgarna för att
• att främja och utveckla fotkirurgi i Sverige
• att främja samarbete och att utveckla fotkirurgisk forskning
• att bedriva utbildning i fotkirurgi på grundläggande och avancerad nivå.

Vid årsmötet 2015 gav föreningen mandat till styrelsen att starta ett arbete med målet att skapa nationella riktlinjer inom svensk fotkirurgi och 2018 kom den första upplagan av Nationella Rekommendationer i fotkirurgi ut, arbete med att uppdatera dessa pågår.

Ursprunglig version Mölndal 2008-05-25 av Jan Lidström.
Större uppdatering av Arne Lundberg, Maria Cöster och Emil Kilander i november 2014. Fortlöpande uppdatering 2015 och framåt utförs av webbansvarig.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem