Hoppa till innehåll

Svenskt Kirurgiskt Råd

Svenskt Kirurgiskt Råd är en informell sammanslutning av opererande specialiteters specialistföreningar. Rådets syfte är att diskutera frågor som är av gemensamt intresse samt att fördjupa föreningarnas samarbete. Svenskt Kirurgiskt Råd har möten två gånger per år och ordförandeskapet roterar bland medlemsföreningarna.

Specialistföreningar som ingår i Svensk Kirurgiskt Råd är:

 Svensk Barnkirurgisk Förening  www.slf.se/barnkirurgi
 Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård  www.sfai.se
 Svensk Förening för Kärlkirurgi  www.ucr.uu.se/ssvs
 Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi  www.sfog.se
 Svensk Förening för Otorhinolaryngologi  www.orlforum.se
 Svensk Handkirurgisk Förening https://slf.se/svensk-handkirurgisk-forening/
 Svensk Kirurgisk Förening  www.svenskkirurgi.se
 Svensk Neurokirurgisk Förening  www.swedishneurosurgicalsociety.se
 Svensk Ortopedisk Förening  www.ortopedi.se
 Svensk Plastikkirurgisk Förening  www.spkf.se
 Svensk Thoraxkirurgisk Förening https://www.sls.se/STF/
 Svensk Urologisk Förening  www.urologi.org
 Sveriges Ögonläkarförening  www.swedeye.org
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare