Redan tidigt vid virus-utbrottet i Sverige började läkarstudenter anmäla sig för att arbeta inom vården. Läkarstudenter anställdes i snabb takt, men inte alltid genomtänkt utifrån deras kompetens. Samtidigt som det är viktigt att använda den personal som finns att tillgå, är det minst lika viktigt att anställa personal på ett effektivt sätt som reflekterar kompetensbehovet.

Läkarstudenter kan efter avklarad termin 9 arbeta som underläkare och exempelvis förskriva mediciner och avlasta läkararbetet. Vi har dock sett att studenter som kan arbeta som underläkare blivit tillfrågade om att arbeta administrativt eller som undersköterskor. När läkarkåren redan har ett ansträngt läge är det viktigt att dessa studenter anställs som just underläkare.

Det finns läkarstudenter som är tidigare i sin utbildning, och därmed inte får arbeta som underläkare, men som kan anställas inom andra tjänster. Läkarstudenter efter termin 3-5 kan arbeta som undersköterskor och inom administrativt arbete. Det är därför att föredra att anställa dessa läkarstudenter som exempelvis undersköterskor och inte anställa de senare terminerna av läkarstudenter för dessa tjänster, då deras kompetens kommer till användning ännu mer som underläkare.

Läkarassistent är en underutnyttjad tjänst som finns tillgänglig idag. Denna tjänst passar läkarstudenter under termin 6–9, då läkarstudenterna har börjat praktisera kliniskt under utbildningen. Tjänsten innebär att assistera läkare i arbetet, både kliniskt och administrativt. Det är viktigt att arbetsgivaren även här tänker till, och använder den kompetens som studenterna förvärvat under sina terminer.

Sammanfattningsvis finns det mycket varierad kompetens hos läkarstudenter. Det är viktigt att använda den effektivt. Det gör arbetsgivaren genom att anställa läkarstudenter tidigt under utbildningen som undersköterskor, men senare under utbildningen som läkarassistenter och underläkare.

Vi har samlat information till dig som läkarstudent i den rådande situationen. Kolla in vår webbplats!

Klara Westman
Aida Mikaeili
Ordförande SLF Student Utland
Mer från Appendix
Arbetsliv

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.