fbpx
Hoppa till innehåll

Negativ forskningstrend kartlagd

Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.
Text: Anna Söderberg Matousek
Foto: GettyImages
Reportage

Vi har forskningen att tacka för mycket i livet, inte minst inom medicinsk vetenskap, där utvecklingen av behandlingsmetoder, vaccin och implementeringen av ny medicinsk kunskap förbättrat människors livskvalitet och hälsa. 

Andelen forskande läkare har minskat

Under hösten 2021 utförde Läkarförbundet och SYLF för första gången en enkätundersökning om forskningsfrågor bland medlemmarna. De läkare som inte forskar fick svara på varför de inte gör det, medan de forskande medlemmarna fick ett större antal frågor. Enkäten visade att 29 % av läkarna forskar idag och av dem vill 72 % forska mer än vad de redan gör. En så hög andel som 68 % uppger att de inte skrevs in som doktorander när de påbörjade sin forskning. Enbart 12 % av doktoranderna bedriver sin forskning inom ramen för en doktorand­tjänst och 47 % av de forskande läkarna forskar efter disputation.

Mer än var tredje forskande läkare uppger att de forskar på sin fritid

Enligt SCB:s utbildningsregister har andelen läkare med forskarutbildning minskat under lång tid. År 2005 hade 20 % av läkarna upp till 74 år en forskar­utbildning. År 2020 var motsvarande andel 16 %. Det kan delvis bero på att kullarna med nyutbildade läkare har blivit större med tiden och att dessa ännu inte har hunnit med en forskarutbildning. Men även om man utesluter läkare i yngre åldrar kan ingen positiv utveckling ses, andelen disputerade läkare i åldrarna 40–69 år har sedan 2005 gått från 27 till 25 %. I och med reformen av läkar­utbildningen kommer det inte att krävas något vetenskapligt arbete under specialisttjänstgöringen. Det riskerar att minska förståelsen av klinisk forskning och rekryteringen av forskande läkare.

Svårt att få tid till forskning som utlovat

Nästan var tredje person som har en kombinerad anställning mellan klinisk verksamhet och forskning, eller forskning i sitt anställningskontrakt, uppger att de inte kan forska i den utsträckning som utlovas. Den främsta orsaken uppges vara bemanningsproblem på hemmakliniken. Under coronapandemin uppgav de svarande i enkäten att det var särskilt svårt att få ut sin forskningstid. Därtill uppgav 85 % av de läkare som undervisar att de gör det på obetald tid. Mer än var tredje forskande läkare uppger att de forskar på sin fritid. Bland doktorander uppger 27 % att tillgången på forskningsmedel blivit sämre de senaste fem åren. 

Bland yngre läkare, definierat som läkare mellan examen och specialistbevis, forskar 19 %. Enbart 16 % av de yngre läkarna är ointresserade av att forska. Den huvudsakliga anledningen till att yng­re läkare inte forskar, oavsett forskningserfarenhet, uppges vara svårigheter att kombinera forskningen med den kliniska utbildningen. Bland de med forskningserfarenhet är den främsta anledningen till att man inte längre forskar att man vill fokusera på den kliniska karriären. Bland äldre läkare, definierat som 66 år eller äldre, forskar 16 % varav hälften undervisar och spelar en stor roll för återväxten av forskande läkare. 

Forskning måste premieras för att fortsatt attrahera forskningsintresserade läkare och det är glädjande att intresset är stort

Forskningen måste fredas

För att Sverige ska fortsätta att vara en framstå­ende forskningsnation måste forskningen prioriteras. 

I slutsatserna av rapporten konstaterar Läkarförbundet att det måste löna sig att vidareutbilda sig och anställningsvillkoren för forskande läkare ska vara goda. Lönen måste vara konkurrenskraftig och motsvara kompetensen. 

Därtill behöver förutsättningarna att kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet förbättras. Tiden för forskning behöver fredas så att den inte trängs undan av sjukvårdsproduktionen. Verksamhetschefer behöver få reella möj­ligheter att värna om både forskning och sjukvård.

Forskning måste premieras för att fortsatt attrahera forskningsintresserade läkare och det är glädjande att intresset är stort. Att läkare på alla nivåer kan kombinera kliniskt arbete med forskning är viktigt för att garantera en fortsatt hög kvalitet på Sveriges medicinska forskning. Staten och regionerna behöver visa att forskning inom vården är livsviktig för Sveriges befolkning och omgående vidta åtgärder för att bryta den nega­tiva trenden. •

Här kan du läsa hela forskningsrapporten!

Mer från Moderna Läkare

Därför ska din nya kollega ha högre lön

Fackligt Under året har vi kunnat läsa om sjunkande löneläge för läkare. Hur kommer det sig, när Läkarförbundet samtidigt säger att man lyckas bra i de årliga löneöversynerna? SYLF:s förste vice ordförande Björn Gunnarsson reder ut hur lönebildning fungerar och ger …

Egenvärde – anledning att säga ifrån

Ledare Att känna till och förstå sitt eget värde är grundläggande för att kunna utvecklas och bli framgångsrik i sitt yrke. Läkare är utan tvekan en av de mest dedikerade yrkesgrupperna när det handlar om att vårda och hjälpa andra människor. …

Avtalsrörelsen är i gång

Ledare Det gällande kollektivavtalet går ut sista mars nästa år och förhandlingarna av det nya närmar sig med stormsteg. Ett nytt avtal ska då egentligen vara på plats och börja gälla. Personligen tror jag att det kan bli tuffa förhandlingar och …

Den värdefulla studierektorn

Tema Runtom i landet arbetar studierektorer dagligen med att skapa värde för alla utbildnings­läkare, med målet att säkerställa en högkvalitativ utbildning i kombination med en trygg och utvecklande miljö. Moderna läkare har träffat Magnus Tufvesson, AT-studierektor i Piteå, för ett samtal …

Spelar det någon roll?

Ledare Som ordförande i SYLF Göteborg kastas jag ofta mellan hopp och förtvivlan. Det kanske många av er andra känner igen er i; fackligt arbete kan vara väldigt roligt och givande, men även tradigt och ångestskapande.

Moderna Läkare presenterar: Finder

Reportage Olof Nilsson är en 30-årig ST-läkare i anestesi- och intensivvård vars hjärta längtar efter något mer än smärtlindring och medicinska procedurer. Letar du också efter kärleken? Se hit!

Press på jobbet

Reportage Det händer att läkare blir kontaktade av media och journalister i sitt arbete. Hediye Güzel, kommunikationschef och Alexander Kuzmicki, chefsjurist på Läkarförbundet berättar vad man ska tänka på om media pressar på.

Medicinsk chef i stället för AT

Tema Extraknäcket under studietiden resulterade i ett erbjudande om fast anställning efter examen. Moderna Läkare träffar Tove Karlsson, olegitimerad läkare och bland annat chef för det medicinska teamet på den digitala vårdplattformen Doctrin.