fbpx
Hoppa till innehåll

Schysst rekrytering: en certifierad process för ansvarsfull anställning

Text Eva Amtkil, andre vice ordförande SYLF
Flödesschema för Schysst rekrytering.
Flödesschema för Schysst rekrytering.
Basfackligt

Vad innebär Schysst rekrytering?
I korthet handlar Schysst Rekrytering om att AT-rekryteringen ska gå till på ett transparent och rättvist sätt, genom att AT-läkarna samt arbetsgivarna följer en strukturerad mall före, under och efter tillsättningen. SYLF har särskilda riktlinjer som arbetsgivaren ska följa för att skapa en mer objektiv och rättvis rekryteringsprocess.

Från pilotprojekt till certifierad rekryteringsprocess
SYLF skapade utmärkelsen Schysst Rekrytering 2018. Ett pilotprojekt genomfördes 2018 där fem AT-orter runt om i landet fick vara med på AT-intervjuerna samt vid förberedelser och efterarbete. Efter detta skapades ett kunskapsdokument om vad vi anser att schysst rekrytering innebär och varje år låter vi nu alla AT-orter i landet ta del av detta och nominera sina processer. Med åren har intresset för Schysst rekrytering växt något enormt, både från lokalavdelningarnas sida, men glädjande nog, ännu mer från arbetsgivarnas håll! Vi har återkommande sedan starten 2018 fått förfrågningar om när nästa utlysning av utmärkelsen kommer att ske, vilket vi i SYLF tolkar som ett mycket gott tecken.

Vilka kriterier måste uppfyllas?
De viktigaste kriterierna i SYLF:s modell för en bra rekrytering är att alla underläkartjänster ska utlysas öppet och att det ska framgå i annonsen vilka kompetenser arbetsgivaren anser är meriterande, att urvalet ska ske utifrån meritkriterierna och att arbetsgivaren använder validerade metoder för att bedöma kompetens, som att alla får samma frågor vid intervjun.

Hur delas priset ut?
Schysst rekrytering delas ut på hösten. I år delas utmärkelsen ut digitalt på FSL som går av stapeln 8-10 september. Under kongressen kommer SYLF även att ha ett seminarium om ledarskap med inriktning på schysst rekrytering av läkare och chefer.

Framöver kommer det även finnas möjlighet att dela ut en mini-version av utmärkelsen som vi kallar ”Fortfarande Schysst!”. Den kan tilldelas orter som sedan tidigare erhållit utmärkelsen och om inget har ändrats eller tillkommit i rekryteringsprocessen på orten. Originalutmärkelsen kommer att delas ut vartannat år.

Varför är Schysst rekrytering angeläget för just dig som söker AT?
Helt enkelt eftersom du inte ska behöva gissa – det skall finnas en klar tydlighet kring vad som är meriterande för tjänsten. Det handlar om att rekryterarna skall göra en bedömning baserad på fakta och kompetens snarare än en subjektiv magkänsla.

Gynnsamt även för chefen
En strukturerad intervjuprocess är inte bara viktig för dig som söker tjänsten utan gynnar även cheferna och kliniken. I och med att utmärkelsen Schysst rekrytering är organiserad och utarbetad kan de orter som erhåller diplomet stoltsera extra mycket. De som söker AT ska uppleva att de blir rättvist behandlade, arbetsgivaren ska uppleva att man gör värdefulla rekryteringar och projektet ska stimulera till sam­arbete mellan arbetsgivaren och lokalavdelningen.

Om du har frågor, tveka inte att kontakta din lokalavdelning. Se till att just din klinik börjar rekrytera schysst! •

Läs en tidigare artikel på temat från Moderna Läkare no3 2019.

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …