Vad innebär Schysst rekrytering?
I korthet handlar Schysst Rekrytering om att AT-rekryteringen ska gå till på ett transparent och rättvist sätt, genom att AT-läkarna samt arbetsgivarna följer en strukturerad mall före, under och efter tillsättningen. SYLF har särskilda riktlinjer som arbetsgivaren ska följa för att skapa en mer objektiv och rättvis rekryteringsprocess.

Från pilotprojekt till certifierad rekryteringsprocess
SYLF skapade utmärkelsen Schysst Rekrytering 2018. Ett pilotprojekt genomfördes 2018 där fem AT-orter runt om i landet fick vara med på AT-intervjuerna samt vid förberedelser och efterarbete. Efter detta skapades ett kunskapsdokument om vad vi anser att schysst rekrytering innebär och varje år låter vi nu alla AT-orter i landet ta del av detta och nominera sina processer. Med åren har intresset för Schysst rekrytering växt något enormt, både från lokalavdelningarnas sida, men glädjande nog, ännu mer från arbetsgivarnas håll! Vi har återkommande sedan starten 2018 fått förfrågningar om när nästa utlysning av utmärkelsen kommer att ske, vilket vi i SYLF tolkar som ett mycket gott tecken.

Vilka kriterier måste uppfyllas?
De viktigaste kriterierna i SYLF:s modell för en bra rekrytering är att alla underläkartjänster ska utlysas öppet och att det ska framgå i annonsen vilka kompetenser arbetsgivaren anser är meriterande, att urvalet ska ske utifrån meritkriterierna och att arbetsgivaren använder validerade metoder för att bedöma kompetens, som att alla får samma frågor vid intervjun.

Hur delas priset ut?
Schysst rekrytering delas ut på hösten. I år delas utmärkelsen ut digitalt på FSL som går av stapeln 8-10 september. Under kongressen kommer SYLF även att ha ett seminarium om ledarskap med inriktning på schysst rekrytering av läkare och chefer.

Framöver kommer det även finnas möjlighet att dela ut en mini-version av utmärkelsen som vi kallar ”Fortfarande Schysst!”. Den kan tilldelas orter som sedan tidigare erhållit utmärkelsen och om inget har ändrats eller tillkommit i rekryteringsprocessen på orten. Originalutmärkelsen kommer att delas ut vartannat år.

Varför är Schysst rekrytering angeläget för just dig som söker AT?
Helt enkelt eftersom du inte ska behöva gissa – det skall finnas en klar tydlighet kring vad som är meriterande för tjänsten. Det handlar om att rekryterarna skall göra en bedömning baserad på fakta och kompetens snarare än en subjektiv magkänsla.

Gynnsamt även för chefen
En strukturerad intervjuprocess är inte bara viktig för dig som söker tjänsten utan gynnar även cheferna och kliniken. I och med att utmärkelsen Schysst rekrytering är organiserad och utarbetad kan de orter som erhåller diplomet stoltsera extra mycket. De som söker AT ska uppleva att de blir rättvist behandlade, arbetsgivaren ska uppleva att man gör värdefulla rekryteringar och projektet ska stimulera till sam­arbete mellan arbetsgivaren och lokalavdelningen.

Om du har frågor, tveka inte att kontakta din lokalavdelning. Se till att just din klinik börjar rekrytera schysst! •

Läs en tidigare artikel på temat från Moderna Läkare no3 2019.

Mer från Moderna Läkare