fbpx
Hoppa till innehåll
Nyheter
”AT-platser ska öka” i överenskommelse mellan SKR och regeringen

”AT-platser ska öka” i överenskommelse mellan SKR och regeringen

När regeringen idag presenterade överenskommelsen på kring God och nära vård med SKR ingår också en särskild satsning på AT-tjänster; något som efterfrågats länge från SYLF.

Nyhet

– Det här är det bästa som har hänt i AT-frågan på decennier! Det är väldigt skönt att äntligen få se att det prioriteras. En väldigt glad fredagsnyhet. Vi i SYLF har efterfrågat ett fastställt antal tjänster som motsvarar i snitt en ökning om nära 100 per år, vilket vi inte ser här. Men det här är väldigt lovande och vi kommer följa utvecklingen som kommer mycket noga, säger Madeleine Liljegren, ordförande för SYLF.

SYLF har uppvaktat både regeringen och SKR kring frågorna allt mer intensifierat under året. Årets AT-rapport ”Att vänta på en AT-plats ingen planerat för” fokuserade också särskilt på det alltmer brinnande behovet av AT-platser. Nu har regionerna på sig till den 15 augusti på att beskriva hur de ska öka antalet AT-platser mellan 2022 och 2024.

– Vi i SYLF och Läkarförbundet har efterfrågat ett fastställt antal tjänster som motsvarar i snitt en ökning om nära 100 platser per år, vilket vi inte ser här. Men det här är väldigt lovande och vi kommer följa utvecklingen som kommer, säger Madeleine Liljegren, ordförande för SYLF.

I överenskommelsen får regionerna i uppdrag att till och med 15 augusti presentera sin plan för hur antalet platser ska dimensioneras åren 2022-2024. Ett särskilt ansvar ges de regioner som har få AT-läkare per invånare. Det innebär främst att Uppsala och storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne kommer behöva visa att de tar det här på allvar nu.

– Vi är särskilt positiva att se att regioner som tidigare har utbildat för få ska ta sitt ansvar. Nu inväntar vi den 15 augusti och arbetet därefter för att se till att vägen mellan examen till AT verkligen kortas, avslutar Madeleine Liljegren.

Läs hela överenskommelsen här. 

Vad säger överenskommelsen?

God och Nära vård är en överenskommelse där regeringen fördelar medel gentemot att SKR åtar sig vissa uppgifter.

I år får AT-läkarna en egen rubrik, och särskilt fokus för att tiden mellan examen och AT ska kortas.

4.8 AT-tjänster för läkare

Tillgången till rätt kompetens i primärvården är en förutsättning för omställningen till en god och nära vård och för att möta befolkningens behov. En central del i arbetet handlar om att arbeta strategiskt med prognoser och dimensionering för att säkra en bred sammansättning av kompetens från olika yrkesgrupper. Tillgången på flera yrkesgrupper behöver stärkas så som exempelvis undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare. Vad gäller läkare behöver exempelvis ST i allmänmedicin öka. Även antalet AT-tjänster behöver öka för att utökningen av den svenska läkarutbildningen och inflödet av läkare med utländsk utbildning ska resultera i fler legitimerade och specialistkompetenta läkare. De regioner som har få AT-tjänster i relation till antalet invånare behöver ta ett större ansvar för att den nationella tillgången ska möta det samlade behovet. Antalet AT-tjänster ska öka de kommande åren och målsättningen är att tiden mellan läkarexamen och påbörjad AT därmed ska kunna hållas så kort som möjligt.”

4.8.1 Insatser som regionerna ska genomföra
För att få ta del av medlen ska regionerna förstärka det strategiska arbetet med prognoser och dimensionering av läkarnas AT och ST för att säkerställa att den långsiktiga tillgången till läkare ska öka och motsvara befolkningens behov samt stödja omställningen till nära vård. Regionerna ska senast den 15 augusti 2021 redovisa planering av antalet AT-tjänster för 2022–2024.

SKR i sin tur får också ett särskilt uppdrag att stödja regionerna i arbetet med att öka antalet AT-tjänster, korta vägen till legitimation och underlätta övergången till BT. Dessutom ska de ” isamverkan med det nationella Vårdkompetensrådet ta fram planeringsunderlag för dimensionering av AT-tjänster på nationell och regional nivå samt redovisa en analys och en plan för hur tiden mellan läkarexamen och påbörjad AT därmed ska förkortas.”


Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
”AT-platser ska öka” i överenskommelse mellan SKR och regeringen