fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Namn: Camilla Ringström Lindh

Specialistkompetens: ST i internmedicin och akutsjukvård

Roll i SYLF:s styrelse: Ledamot

Frågor:

 1. Vad är det bästa med att arbeta som Läkare? Kombinationen av alla patienter man får träffa, de medicinska utmaningarna och att hela tiden få lära sig nya saker.
 2. Vilka frågor vill du påverka under din tid i SYLF:s styrelse? Arbetsvillkor, lön och fortbildning är frågor jag gärna arbetar med.
 3. Vad ser du mest framemot under mandatperioden?  Att få sätta igång och börja arbeta med SYLFs strategi 2026, samarbetet med lokalföreningarna och att jobba för ett bra införande av BT.

Namn: Robert Holmqvist

Specialistkompetens: ST i allmänmedicin

Roll i SYLF:s styrelse: Ledamot

Frågor:

 1. Vad är det bästa med att arbeta som Läkare? Att få jobba med att hjälpa människor. Läkaryrket är väldigt givande och stimulerande. Som läkare utvecklas man hela tiden både som person och i sin yrkesutövning.
 2. Vilka frågor vill du påverka under din tid i SYLF:s styrelse? Fortsatta det arbete som görs med att stärka organisationen. En stark organisation med bra kontakt mellan lokalavdelningarna och den centrala organisationen ger bättre förutsättningar att utföra ett bra påverkansarbete. Att vi underläkare ska ha en rimlig lön är även det en fråga som engagerar mig. Vi får inte fortsätta halka efter reallönemässigt. BT är en väldigt viktig fråga. Tycker att det finns många orosmoln kring BT och som kan leda till stora problem under lång tid framöver om de inte blir lösta.
 3. Vad ser du mest framemot under mandatperioden?  Att få arbeta för att förbättra för oss underläkare och att få göra det med så kompetenta personer som de andra i styrelsen.

Namn: Eva Amtkil

Specialistkompetens: ST i allmänmedicin

Roll i SYLF:s styrelse: Andre vice ordförande

Frågor:

 1. Vad är det bästa med att arbeta som Läkare? Det bästa i mitt yrke är alla möten jag har med människor. De söker vård för alla olika sorters problem och jag som allmänmedicinare följer ju patienten från vaggan till graven så man får ett speciellt band när man lär känna sin patient. Det är ett mycket givande utbyte och ingen dag är sig lik.
 2. Vilka frågor vill du påverka under din tid i SYLF:s styrelse? Jag vill arbeta med ledarskaps- och lönefrågorna. Vi läkare är naturliga ledare och bör lyftas och sporras mer till att angripa dessa frågor. SYLF har ju antagit målet i nya Strategi 2026 att vi ska arbeta för minst 10% ledarskaps-ST och motsvarande utbildningar i regionerna. Lönerna är en ständigt återkommande fråga som engagerar många och där behöver både SYLF och Läkarförbundet arbeta proaktivt för att stärka, framför allt, underläkares löner. Vi ser nu när BT håller på att införas att lönerna dumpas, vilket är helt oacceptabelt.
 3. Vad ser du mest framemot under mandatperioden?  Hur vi ska sätta igång med arbetet med ovannämnda strategi och försöka implementera detta i vårt arbete! Ett annat mål vi satte upp var att anslutningsgraden skall vara minst 82% av alla underläkare (just nu har vi 76%), så det ska bli en spännande utmaning att försöka nå upp till. Ju fler vi är desto starkare är vi!

Namn: Madeleine Liljegren

Specialistkompetens: ST i psykiatri

Roll i SYLF:s styrelse: Ordförande

Frågor:

 1. Vad är det bästa med att arbeta som Läkare? Att jag i arbetet får använda både hjärna och hjärta. Det är väldigt stimulerande att få verka i en profession där naturvetenskap, etik och humanism går hand i hand. Att arbeta som läkare är väldigt brett och innebär stora möjligheter där till exempel forskning är en viktig och stimulerande del.
 2. Vilka frågor vill du påverka under din tid i SYLF:s styrelse? Jag vill fortsätta att bidra till att sätta underläkarnas frågor högt upp på dagordningen. Svensk hälso- och sjukvård är beroende av en kontinuerlig återväxt av läkare av hög kvalitet. Specialistläkarbristen är ett reellt hot mot patientsäkerheten. Då krävs det att unga läkare inte ska behöva vänta på att få sin legitimation eller sitt specialistbevis. Medan de väntar ska det vara en självklarhet att de har rätt till god utbildning, stöd och lön efter ansvar. Här finns mycket kvar att göra.
 3. Vad ser du mest framemot under mandatperioden? Att fortsätta stärka vår organisation inifrån och ut. Våra lokalavdelningar behöver få rätt förutsättningar för att kunna bedriva sitt arbete. Det måste vara roligt och utvecklande att engagera sig i SYLF! Jag ser oerhört mycket fram emot att få träffa våra förtroendevalda, inte bara genom en datorskärm. Det ska bli väldigt stimulerande att få sätta igång med vår nya strategi, tillsammans med resten av styrelsen och kansliet.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem