Hoppa till innehåll

Facklig bas- och fortsättningskurs

Bas- och fortsättningskurs erbjuds i kombination under en kursvecka i Ayia Napa på Cypern. Vi reser charter med Ving från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

Kursen inställd på grund av infektionsläget

Kursen har i stort samma faktainnehåll som den centrala bas- och fortsättningskursen i Stockholm, men p.g.a. andra förutsättningar har denna kurs ett mer processinriktat upplägg och mer tid läggs på samverkans- och förhandlingsspel.

Kursmål

Du som deltagare ska genom kursen få:

  • Förståelse för vad uppdraget som fackligt förtroendevald innebär och vad som krävs i rollen som fackligt förtroendevald
  • Kännedom om partsförhållanden, förhandlings- och samverkanssystemet, förhandlingsarbete
  • Kännedom om centrala och lokala kollektivavtal samt för uppdraget relevant arbetsrättslig lagstiftning
  • Ökad trygghet i ditt fackliga uppdrag och kännedom om vilket stöd och vilka verktyg som finns att tillgå
  • Fördjupad insikt i de regelverk och frågor som kan aktualiseras vid hantering av individärenden, t.ex. rehab- och disciplinärenden.
  • Fördjupad kunskap om lönebildningsprocessen och den fackliga rollens betydelse.
  • Praktisk övning i några av de förhandlingssituationer du som fackligt förtroendevald kan möta i ditt uppdrag.

Målgrupp

Lokalt fackligt förtroendevalda på kliniknivå, till exempel klinikombud, samverkansrepresentanter och tillika skyddsombud. Fackligt förtroendevalda som bedöms vara på väg in i styrelsen och lokala förtroendevalda som på grund av sin funktion behöver bredare kunskap, framför allt nya styrelseledamöter i lokalföreningen.

Praktisk information

Ansökan om ledighet för facklig utbildning lämnas till arbetsgivaren. Deltagare ska vara anmälda som fackligt förtroendevalda. Generellt gäller att deltagande i facklig utbildning sker på betald arbetstid under förutsättning att utbildningen hänförs till den fackligt förtroendevaldes fackliga uppdrag hos arbetsgivaren. Kursdeltagare som får problem att få ledighet med lön ska så snart som möjligt före kursstart kontakta sin lokalförening för hjälp.

Övrig information
Vi reser charter med Ving och bor och arbetar på Sunwing Sandy Bay Beach som ligger i Ayia Napa.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare