Hoppa till innehåll
Nyheter
AT-ranking 2022 – varför drog vi i nödbromsen? 

AT-ranking 2022 – varför drog vi i nödbromsen? 

Information från SYLF:s styrelse och kansli med anledning av att årets AT-ranking flyttades fram.
Nyhet

Bakgrund: AT-rapporten skrivs främst av SYLF:s kansli, som även hanterar AT-enkäten som utgör underlag för rapporten. Då enkäten avslutas på vårkanten arbetar kansliet normalt fram ett någorlunda färdigt utkast till augusti. Därefter går arbetet in i en intensiv slutfas där två, för rapporten huvudansvariga, styrelsemedlemmar tar ett helhetsgrepp och korrekturläser samt skriver de mer analyserande delarna och så vidare. 

Den enkät som hela rapporten grundar sig på skickas ut till samtliga SYLF-medlemmar som ännu inte har läkarlegitimation, då vi inte har någon möjlighet att kontrollera vem som gör AT eller ej. Man kan även anmäla intresse att fylla i enkäten till SYLF:s kansli även som icke-medlem. Istället spikas målgruppen med att vi tidigt i enkäten ställer frågan hur långt man kommit i sin AT. Har man inte påbörjat AT, eller slutfört AT tidigare än december 2021, faller man inte inom målgruppen. Enkäten är normalt konstruerad så att de respondenter som inte faller inom målgruppen då sorteras bort och inte kommer vidare i enkäten. 

Det som upptäcktes först i augusti var att denna fråga i år felkonstruerats, så att respondenter kom vidare i enkäten trots att de inte föll inom målgruppen. Då ett relativt stort antal respondenter som inte föll i målgruppen ändå besvarat enkäten i sin helhet påverkade detta samtliga data. Vi stod alltså då med ett utkast till rapport som var oanvändbart, då samtliga data byggde på ett felaktigt underlag och givetvis inte kunde publiceras. 

Vi drog då i nödbromsen och kopplade in Netigate (det företag som tillhandahåller enkäten) som fick bistå med att sortera ut de respondenter som inte föll i målgruppen och ta fram korrekta data utifrån våra urvalskriterier. Detta tog ytterligare någon vecka. Först därefter kunde arbetet med AT-rapporten påbörjas på allvar från vår sida, då hela rapporten behövde skrivas om från grunden, samtliga tabeller och diagram göras om etc. Detta omfattande merarbete för kansli och styrelse är orsaken till den försening som tyvärr uppstod.  

Metodfelet var nytt för i år, och då det upptäcktes och korrigerades är alltså målgruppen samma som tidigare år och påverkar inte jämförbarheten med tidigare år, vi har inte ändrat några urvalskriterier från tidigare.

Hör av er om det dyker upp frågor eller funderingar! 

Vänligen,  
SYLF centralt - styrelse och kansli 


Fler nyheter


Årets AT-enkät är här 2023!

AT-enkäten skickades automatiskt ut 14 mars till den berörda kategorin. Kontakta styrelsen vid frågor. Tack för att du tar dig tid att svara!

Årets AT-enkät är här!

Är du medlem, AT-läkare eller nyligen avslutat din AT? Då ska du besvara årets AT-enkät! AT-enkäten skickas automatiskt ut via e-post till dig den 14 mars om du tillhör den berörda kategorin. Är du inte medlem eller har du inte …

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
AT-ranking 2022 – varför drog vi i nödbromsen?