Hoppa till innehåll
Nyheter
Redoy Ullah – ST-läkare och politiker

Redoy Ullah – ST-läkare och politiker

SYLF Intervjuar yngre läkare i politiken! I år är ett viktigt år för svensk sjukvård, den 11 september sker nämligen regionvalet som avgör vilka politiska partier som kommer att styra vården i Sveriges 21 olika regioner.
Nyhet
Redoy Ullah, Socialdemokrat.

Hej Redoy, vem är du?

Hej! Jag är 28 år gammal, nybliven pappa, Socialdemokrat, spel- och sci-fi-nörd. Jag är uppväxt i en Stockholmsförort och har studerat i till läkare i Linköping.
Jag har precis påbörjat min ST inom psykiatrin vid Nyköpings Lasarett. Jag har även gjort min AT i Nyköping.

Hur känns det att stå på regionlistan för Region Sörmland?

Det är oerhört spännande och roligt! Jag har alltid brunnit för välfärdspolitik och det är just i regionen jag får möjlighet att jobba med dessa frågor.
Exempelvis hur vi utvecklar primärvården och psykiatrin, men också hur vi gör Region Sörmland till en attraktiv och respekterad arbetsgivare. Utöver välfärden så tycker jag att det är spännande med kollektivtrafiken och hur vi gör den till förstahandsalternativet för arbets- och gymnasiependling, och kanske framförallt hur vi använder den för att främja klimatet.

En av SYLF:s viktigaste frågor är kortare köer till allmäntjänstgöringen (AT), om du fick styra hur skulle du då komma till rätta med detta?

Det här är en svår fråga. Det är en skriande brist, samtidigt som det ska fasas ut. För mig innebär AT ett stort kompetenslyft, att möta mina brister och ha ödmjukhet gentemot dem och lära mig vad för typ av läkare jag är och hur jag anammar läkarrollen.
Därför krävs det att AT orterna har kapacitet att handleda och utbilda sina AT läkare och då behöver regionerna ta ett gemensamt ansvar. Stora regioner med stora sjukhus kan inte ha färre platser per capita än små regioner med mindre resurser. Samtidigt bör AT i vår region kortas till 18 månader istället för nuvarande 21 månader för att frigöra platser och att kunna anställa fler. Alla yngre kollegor förtjänar att vara lika nöjda med sin AT som jag varit med min. Det skapar förutsättningar för hela yrkeslivet (jag är ju fortfarande i början på min karriär, men så känns det nu!).

SYLF tycker att fler läkare ska leda vården, hur får vi fler läkare som chefer och ledare i den regionala vården?

Vi har många engagerade och ambitiösa kollegor ute på våra kliniker som säkert kan tänka sig chefspositioner om förutsättningar ges. Exempelvis i chefsutbildningar för gott chefskap och trygghet i rollen, men framförallt makt att påverka sin arbetsplats. Jag uppfattar att många kollegor har upplevelsen att regional verksamhet är alldeles för stelbent och rigid, varför få vill bli chefer. Det innebär att vi behöver ha tillit till klinikerna och deras förmåga att styra sin egen verksamhet.

Du ställer upp i en av de regioner i Sverige som står inför en brist på specialistläkare, hur skulle du vilja lösa detta?

Återigen en svår fråga, en del är att säkerställa att AT läkare vill stanna kvar som ST-läkare och fortsätta vara verksamma i Sörmland. Hur vi lockar färdiga specialister grundar sig i många faktorer tror jag. Vad är Sörmlands USP? Bortom att vara den mest attraktiva arbetsgivaren, erbjuda goda arbetsförhållanden och en lagom belastning måste vi också titta på helheten; hur ser vår rumsliga planering ut? Närhet till kultur och natur? Till skolor och förskolor? Förutsättningar för forskning parallellt med kliniskt arbete? Ja, det finns många perspektiv att beakta för att locka hit fler specialister.

Om du fick nämna dina två viktigaste valfrågor, oavsett ämne, vilka skulle det vara?

Mina viktigaste valfrågor är:
1. Välfärden och hur vi gör den hållbar utifrån den demografiska utvecklingen. Tex, Hur vi organiserar vården på regional och kommunal nivå?
2. Klimatet. Där behöver vi hitta enighet i riksdagen för att faktiskt kunna nå våra mål, inom regionen kan man se över vad för tåg och/eller bussar som kör och hur sjukhusen i sig blir klimatsmarta och i kommunerna kan man tex se över vattenrening, tillgång till förnybar el, osv.

Vilka partier styr tillsammans i regionen efter valdagen den 11 september om du får bestämma?

Den 11e september söker jag tillsammans med Socialdemokraterna sörmlänningarnas stöd och förtroende. Självklart hoppas jag därför att det är Socialdemokraterna som styr i majoritet med andra partier.

I vår intervjuserie “SYLF Intervjuar yngre läkare i politiken!” vill vi uppmärksamma dig om att din röst i regionvalet gör skillnad för oss läkare. Den 11 september är det du som avgör hur vården ska styras i din region.


Fler nyheterSYLF:s AT-ranking för 2022 är här!

AT i Region Västmanland inklusive både Köping och Västerås placerar sig på en hedervärd 16:e plats vilket är en förbättring från 2021 då det blev en 19:e plats. I år blev det sammanvägda betyget för AT i Region Västmanland 5,09 …

Pressmeddelande: AT-rankningen 2022

Årets förstaplacering gick till Hallands sjukhus Varberg där det kollegiala stödet, en stöttande och lyhörd ledning och inflytande över arbetsmiljön angetts som avgörande faktorer för AT-läkarna.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar