Hoppa till innehåll
Nyheter
Edvin Bernhardsson – ST-läkare och politiker

Edvin Bernhardsson – ST-läkare och politiker

SYLF Intervjuar yngre läkare i politiken! I år är ett viktigt år för svensk sjukvård, den 11 september sker nämligen regionvalet som avgör vilka politiska partier som kommer att styra vården i Sveriges 21 olika regioner.
Nyhet
Edvin Bernhardsson, Kristdemokrat

De politiska partierna har alla efterfrågat fler läkare som politiker, men vilka är de yngre läkarna som ställer upp på partiernas regionlistor? Vi har intervjuat flera av de yngre kandidaterna för att få deras perspektiv på valet och SYLF:s egna frågor. Först ut är Kristdemokraten Edvin Bernhardsson

Hej Edvin, vem är du?

Jag heter Edvin Bernhardsson, jag är pappa, läkare och Kristdemokrat. Ursprungligen från Nyköping i Sörmland, men bor nu med min familj i centrala Stockholm. På fritiden umgås jag gärna med familj och vänner, spelar bollsporter av alla slag, allra helst squash. Jag är sedan ca 2 år tillbaka ST-läkare inom internmedicin och kardiologi. För närvarande är jag föräldraledig.

Hur känns det att stå på regionlistan för region Stockholm?

Det känns väldigt roligt att ha fått förtroendet från partiets medlemmar att få chansen att företräda partiet i regionfullmäktige. Sjukvården är valets viktigaste fråga och jag är väldigt engagerad för en bättre vård. Som läkare hoppas jag även kunna bidra med ett viktigt och tyvärr ofta bortglömt perspektiv - medarbetarperspektivet.

En av SYLF:s viktigaste frågor är kortare köer till allmäntjänstgöringen (AT), om du fick styra hur skulle du då komma till rätta med detta?

Det är även en av mina prioriterade frågor! Stockholm (och i stort sett hela Sverige) har i nuläget för få utbildningsplatser. Jag anser att antalet utbildningsplatser i Stockholm bör motsvara den andel av vård som bedrivs i Regionen, vilket skulle innebära en kraftig ökning av antalet AT-, BT- och ST. Antalet handledare för läkare under utbildning behöver öka för att korta köerna till utbildningstjänsterna. Privata aktörer inom sjukvården måste få ett mer naturligt utbildningsansvar eftersom allt mer vård bedrivs privat.

SYLF tycker att fler läkare ska leda vården, hur får vi fler läkare som chefer och ledare i den regionala vården?

Det håller även jag med om! Som läkare har man en gedigen medicinsk skolning som är en bra grund för att kunna fatta beslut och prioritera även på ledarnivå i sjukvården. Vid rekrytering till chefer inom sjukvården bör större vikt läggas på just den medicinska kompetensen. För att göra ledarrollen mer lockande tror jag de administrativa stödfunktionerna kan förtydligas och stärkas. Här behövs också fler goda förebilder.

Du ställer upp i en av de regioner i Sverige som står inför en brist på specialistläkare, hur skulle du vilja lösa detta?

Region Stockholm måste bli en mer attraktiv arbetsgivare, även för mer seniora medarbetare. För att komma dit behövs bättre anställningsvillkor, tydligare karriärmöjligheter och minskad administration. Dessutom behövs ett trendbrott när det kommer till den reallöneminskning som skett senaste decennierna för läkare. Eftersom brist på specialistläkare är ett problem som finns i hela Sverige tror jag att staten på sikt bör ha ansvaret för kompetensförsörjningen. Det fungerar tyvärr inte som det gör nu när ansvaret delas mellan regioner och stat. I nuvarande form är det mycket svårt att prognostisera framtida behov, och med ett statligt ansvar blir det möjligt med samordning för att utbilda blivande specialister.

Om du fick nämna dina två viktigaste valfrågor, oavsett ämne, vilka skulle det vara?

1. Avskaffa regionerna genom att genomföra århundradets sjukvårdsreform! Det blir allt mer uppenbart att regionindelningen är utdaterad. Vården behöver gå från 21 till 1 ansvar. Det ska vara ett statligt huvudansvar för sjukvården (som t ex stora investeringar och kompetensförsörjning) och beslut som kan fattas närmre verksamheten ska ske just nära verksamheterna - inte på regional nivå.

2. Kapa vårdadministration! Mycket av administrationen har införts med gott syfte. Men tyvärr har administrationen och framför allt krav på dokumentation blivit alltför tidskrävande. Genom att förbättra användarvänligheten av digitala hjälpmedel, införa ett nationellt journalsystem och minska krav på att inte allt behöver dokumenteras kan mer tid frigöras för vårdpersonal att träffa patienter. Så blir vården bättre. Så kan vårdpersonal träffa fler patienter per dag och vi kan hjälpas åt att öppna fler vårdplatser.

Vilka partier styr tillsammans i regionen efter valdagen den 11 september om du får bestämma?

Om jag får bestämma vill jag att Kristdemokraterna får egen majoritet i regionen! Det är ännu en bit bort, så jag hoppas att Kristdemokraterna får vara med och styra tillsammans med andra borgerliga partier i Stockholmsregionen.

Tack för pratstunden Edvin och lycka till i valet!


Fler nyheterRedoy Ullah - ST-läkare och politiker

SYLF Intervjuar yngre läkare i politiken! I år är ett viktigt år för svensk sjukvård, den 11 september sker nämligen regionvalet som avgör vilka politiska partier som kommer att styra vården i Sveriges 21 olika regioner.

Rebecka Dejby - AT-läkare och politiker

SYLF Intervjuar yngre läkare i politiken! I år är ett viktigt år för svensk sjukvård, den 11 september sker nämligen regionvalet som avgör vilka politiska partier som kommer att styra vården i Sveriges 21 olika regioner.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Edvin Bernhardsson – ST-läkare och politiker