Hoppa till innehåll
Nyheter
Europeisk policy om hot och våld antagen av European Junior Doctors

Europeisk policy om hot och våld antagen av European Junior Doctors

Nyhet

Europeiska rådet för yngre läkare (EJD – European junior doctors) antog under lördagen en policy mot hot och våld som riktar sig mot läkare. Policyn ger möjlighet för de fackliga organisationerna för yngre läkarna att samordna arbetet kring hot och våld i de olika europeiska länderna. SYLF:s egen rapport om hot och våld gentemot yngre läkare har varit del av underlagen till policyn.

“Att minska utsträckningen av hot och våld är nödvändigt för att läkare ska kunna arbeta patientsäkert och ge en jämlik och evidensbaserad vård. I SYLF:s undersökning rapporterade underläkarna att sju procent blivit utsatta för våld och en tredjedel för hot någon gång under sin yrkeskarriär. ” berättar Julia Borg som är ledamot i SYLF:s centralstyrelse.

Inom psykiatrin och akutsjukvården var det vanligast att underläkarna utsatts för hot eller våld av patienter eller anhöriga.

“Majoriteten av de som svarade uppgav att de kunde tänka sig att arbeta under spårbar pseudonym och många tycker att det är behagligt att det är så lätt att hitta på internet vart och vem man bor med, vilken bil man kör via söksiter på internet. En fjärdedel av underläkarna hade någon gång blivit kontaktade av en patient i privata kanaler.

 Även har var det tydligt att man uppfattade kontakten som negativ, även om innehållet i kontakten var positiv.”

På det europeiska mötet diskuterades också läget för fackligt aktiva i hela Europa. Arbetsbelastning och svårighet att behålla läkare i yrket är ett Europagemensamt problem. På mötet presenterades en rapport som kommer släppas i december om den gemensamma europeiska kompetensförsörjningskrisen i vården och svårigheten att behålla yngre läkare i vården.


Fler nyheter


Schysst rekrytering är uppdaterat!

SYLF har uppdaterat AT-guiden efter årets granskning, så att du som söker AT nu under 2024 har aktuell info om villkoren på arbetsplatserna och huruvida till exempel kriterierna som framgår i annonserna är rättvisande.
Nyheter från SYLF centralt


Årets kliniska pedagog 2023

Ingemar Lönnberg, överläkare tillika kardiolog på Medicinkliniken Västerås, får utnämningen Årets kliniska pedagog 2023 efter många års gediget arbete med att säkra god handledning av underläkare. Under åren har flera…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Europeisk policy om hot och våld antagen av European Junior Doctors