Hoppa till innehåll
Nyheter
Möte med förvaltningsledningen gällande arbetsvillkor för underläkare innan AT/BT

Möte med förvaltningsledningen gällande arbetsvillkor för underläkare innan AT/BT

SYLF Västmanland träffade 23/1 representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning för att följa upp utlovade förändringar avseende arbetsvillkoren för vikarierande underläkare innan AT och BT.
Nyhet

SYLF Västmanland genomförde under 2021/2022 en enkätundersökning rörande arbetsvillkoren för vikarierande underläkare innan AT/BT, vilken kan läsas i sin helhet under "SYLF Västmanland granskar". I enkäten framkom det att få underläkare hade en namngiven handledare och att introduktionen upplevdes bristfällig. Detta diskuterades under ett möte med förvaltningsledningen under våren 2023, där man vid detta möte utlovade att säkerställa att underläkarna får en strukturerad introduktion och blir tilldelade en handledare vid anställningens start.

Idag (23/1 -24) hade vi ett uppföljande möte, där man från förvaltningsledningens sida meddelade att man under sommaren och hösten 2023 har arbetat med att kartlägga hur introduktionen ser ut på olika kliniker. Utifrån denna kartläggning och SYLF Västmanlands rapport har man fastställt en lista på vad som ska inkluderas när man börjar sin anställning som underläkare. Vi från SYLF Västmanland var glada att höra att man i denna lista har inkluderat flera av de förslag som lyftes i vår rapport, däribland att man ska få gå bredvid för att få en god insyn i hur verksamheten fungerar. Man vill även kräva av verksamheterna att de tilldelar underläkarna en handledare, där ett första möte med handledare ska planeras in under introduktionen. Miniminivån för vad som ska inkluderas i en introduktion enligt förvaltningsledningen är följande:

  • Introduktion som utgår från regionens introduktionsprocess och introduktionsplan ska upprättas (detta är gemensamt för alla regionens arbetstagare)
  • Rutiner och arbetssätt på kliniker ska tyddliggöras
  • Utsedd handledare/mentor, med minst en träff första och andra veckan, därefter efter behov.
  • Möjlighet att gå bredvid på kliniken, inklusive möjlighet att träffa andra yrkeskategorier. Gå bredvid på mottagning och avdelning.
  • Parallell nattjour med ordinarie läkare vid minst 1 tillfälle innan egen jour (gäller legitimerade läkare)

Från SYLF Västmanland är vi väldigt nöjda med dagens möte och att regionen har hörsammat våra synpunkter. SYLF Västmanland planerar att följa upp detta under hösten med en ny kartläggning, för att se hur väl dessa riktlinjer efterföljs. Du som medlem är alltid välkommen att kontakta oss, ifall du upplever att du inte får det stöd du behöver på din arbetsplats.

SYLF Västmanland representerades av ordförande Liv Lundberg (tv), ledamot Nemanja Samardzic och vice ordförande Veronica Pranic (th)

Förvaltningsledningen representerades av hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth, områdeschef Jonas Cederberg, områdeschef Jonas Ekström, utvecklingschef Annette Daneryd och HR-chef Markus Körberg


Fler nyheter


Lunchföreläsning 11 April

Lunchföreläsning 11e April kl 12:00 i Pandion på Mälarsjukhuset. Ämnet är lönespecifikation, tjänstgöringsrapport, jour och beredskap. Med andra ord hur du granskar din lön. Lunch erbjuds för de som anmäler sig! Tacksamt framfört av Claes Enning, systemförvaltare Region Sörmland och …
Nyheter SYLF Sörmland

Nytt kollektivavtal klart!

Läkarförbundet och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt avtal som reglerar villkoren för läkare anställda i regioner och kommuner. Det nya avtalet börjar gälla från 1 april och löper på ett år.

7-klöver 2024

Representanter från SYLF träffades nu i helgen för 7-Klövern i myllrande Västerås tacksamt annordnat av SYLF Västmanland. Det har utbytts tankar, jämförts utmaningar, och formats strategier. En stor punkt på agendan var åter BT som vi arbetar frenetiskt med i …
Nyheter SYLF Sörmland
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Möte med förvaltningsledningen gällande arbetsvillkor för underläkare innan AT/BT