Hoppa till innehåll
Nyheter
Regeringen öronmärker 375 miljoner för att skapa fler AT-platser

Regeringen öronmärker 375 miljoner för att skapa fler AT-platser

Regeringen har idag gått ut med att 375 miljoner ska avsättas till regioner som på olika sätt satsar på fler AT-platser i Sverige, det här är ett jätteviktigt tillskott som SYLF verkat för under flera år. Självklart är detta inte en permanent lösning på problemet, men det är första gången vi ser en riktad satsning mot AT-proppen.
Nyhet
SYLF:s Ordförande Madeleine Liljegren. Fotograf: Nadja Endler

SYLF:s ordförande Madeleine Liljegren uttrycker sig såhär:

”375 miljoner med riktade medel mot AT-köerna är en stor vinst för SYLF som arbetat med frågan i många år. Jag är jätteglad över att regeringen tagit till sig vår kritik som riktats både mot den nationella nivån såväl som mot regionerna.

Det vi hoppas på nu är att storstadsregionerna gör rätt för sig och drastiskt utökar antalet AT-platser till att precis som så många andra regioner nå riktlinjen 16 AT-platser per 100 000 invånare. Vi behöver såklart mer än det här när det årligen saknas hundratals platser samtidigt som väntetiderna till sin allmäntjänstgöring blivit allt längre. ”

Att regeringen genomför den här satsningen visar på att man varit lyhörd gentemot läkarkåren och att man ser samma problem från nationell nivå som SYLF lyft under en lång tid. Nu är det viktigt att regionerna tar sitt ansvar för att ta saken i hamn och börjar med att åtgärda de årliga underskotten.


Fler nyheter


Krångligt och svårt att veta vad som gäller för jour och andra ersättningar? Vi har gjort en sammanställning över vad som gäller för respektive ersättning utifrån det lokala kollektivavtalet. Ersättningarna gäller för jour inom slutenvården i Kristianstad/Ystad/Hässleholm. Obs! Avvikelser hos …

Möt SYLF:s nyvalda styrelsemedlemmar

Under SYLF:s fullmäktige 2022 valdes fyra nya styrelsemedlemmar in i styrelsen och två befintliga styrelsemedlemmar valdes in på posterna Ordförande samt Förste vice ordförande. Vi ställde några frågor till de nyvalda om hur de ser på sitt uppdrag i SYLF …

Inspirationsföreläsning om chefskap med Tina Crafoord

SYLF Värmland bjuder in till en inspirerande lunchföreläsning med Tina Crafoord om vilka möjligheter det finns som läkare och chef. Datum & Tid: 1 juni 2022. Lunchföreläsningen kl. 12.15-13.00Lunch serveras…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Regeringen öronmärker 375 miljoner för att skapa fler AT-platser