Hoppa till innehåll
Nyheter
Sten Axelsson – ST-läkare och politiker

Sten Axelsson – ST-läkare och politiker

SYLF Intervjuar yngre läkare i politiken! I år är ett viktigt år för svensk sjukvård, den 11 september sker nämligen regionvalet som avgör vilka politiska partier som kommer att styra vården i Sveriges 21 olika regioner.
Nyhet
Sten Axelson Fisk, Vänsterpartist

De politiska partierna har alla efterfrågat fler läkare som politiker, men vilka är de yngre läkarna som ställer upp på partiernas regionlistor? Vi har intervjuat flera av de yngre kandidaterna för att få deras perspektiv på valet och SYLF:s egna frågor. Denna gång är det vänsterpartisten Sten Axelson Fisks tur!

Hej Sten, vem är du?

Jag är en 32-årig tvåbarnspappa som bor på en gård utanför Ystad tillsammans med min familj och två andra familjer. Jag har varit politiskt engagerad i olika socialistiska rörelser sedan tonåren och har haft ett vårdpolitiskt fokus sedan jag började plugga medicin 2010. Idag är jag ST-läkare på kvinnokliniken i Ystad. Jag disputerade för ett drygt år sedan och försöker nu fortsätta med socialmedicinsk forskning med fokus på metoder för att öka jämlikheten i graviditetsutfall i Sverige. En hel del återstår att göra.

Hur känns det att stå på regionlistan för Region Skåne?

Det känns bra. Partipolitiken är ganska ny för mig. Tidigare bodde jag i Malmö och kunde där vara aktiv i olika nätverk på ett annat sätt än nu när jag bor på landet. Jag tror att man som regionpolitiker kan verka för en bättre sjukvård, men är samtidigt ödmjuk inför att de viktigaste åtgärderna för folkhälsan både kräver nationella politiska åtgärder och inte minst en bred politisk rörelse för ökad jämlikhet, för att vi ska bygga ett samhälle där hela befolkningens hälsa och välbefinnande är viktigare än att curla de allra rikaste och storföretagen, så som vi gör med nuvarande politik i Sverige.

En av SYLF:s viktigaste frågor är kortare köer till allmäntjänstgöringen (AT), om du fick styra hur skulle du då komma till rätta med detta?

Den offentliga sjukvården behöver mer resurser för att slutföra sitt uppdrag, det krävs också luft i bemanningen så att utrymme säkerställs för utbildningsinsatser av såväl AT-läkare som studenter. Samtidigt måste sjukvården ges en tydlig prioritet att satsa på utbildningsläkare, vilket också kräver resurser. Många partier menar att de vill tillföra sjukvården resurser, men vänsterpartiet är det enda partiet som har ett svar på varifrån pengarna ska komma: den extremt rika eliten ska beskattas tuffare och de pengarna ska gå till välfärden.

SYLF tycker att fler läkare ska leda vården, hur får vi fler läkare som chefer och ledare i den regionala vården?

Jag tror att ökad arbetsplatsdemokrati är en nyckelfråga för att vårdpersonal ska trivas bättre och att sjukvården kontinuerligt ska fokusera på sitt kärnuppdrag. Med ökad arbetsplatsdemokrati, där läkarkollegiet har stort inflytande i hur såväl närmaste chefer som högre chefer tillsätts, tror jag att fler läkare skulle känna det som ett stort förtroende att leda en verksamhet, men att de också skulle förbli lojala med sina kollegor och patienter snarare än politiska ambitioner om att hålla en underdimensionerad budget.

Du ställer upp i en av de regioner i Sverige som står inför en brist på specialistläkare, hur skulle du vilja lösa detta?

Som jag redan har varit inne på anser jag att en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för läkare är vårdplatsbrist som skapar orimlig stress när patienter behöver prioriteras tufft, på akutmottagningar, kvinnokliniker och till operationer. Om vi kommer till rätta med det tror jag att fler specialister skulle stanna kvar i den offentliga skånska sjukvården.

Om du fick nämna dina två viktigaste valfrågor, oavsett ämne, vilka skulle det vara?

Resursomfördelning. Sverige har exceptionellt låg beskattning av de allra rikaste, vilket bland annat uttrycks att vi har flest miljardärer per capita i världen, eventuellt efter Ryssland enligt olika bedömare. De pengarna behöver omfördelas till välfärd och till personer med låga materiella tillgångar. Stoppa marknadsexperimentet inom välfärden. Såväl sjukvård som skola har lidit nog av den från början dåliga idén om att välfärden ska fungera som en marknad. Låt patienter vara patienter istället för kunder och låt behoven och professionen styra vilken vård som ska ges.

Vilka partier styr tillsammans i regionen efter valdagen den 11 september om du får bestämma?

Vänsterpartiet i egen majoritet!

I vår intervjuserie “SYLF Intervjuar yngre läkare i politiken!” vill vi uppmärksamma dig om att din röst i regionvalet gör skillnad för oss läkare. Följ vår intervjuserie och bli mer påläst inför valet 2022. Den 11 september är det du som avgör hur vården ska styras i din region.


Fler nyheterRedoy Ullah - ST-läkare och politiker

SYLF Intervjuar yngre läkare i politiken! I år är ett viktigt år för svensk sjukvård, den 11 september sker nämligen regionvalet som avgör vilka politiska partier som kommer att styra vården i Sveriges 21 olika regioner.

Rebecka Dejby - AT-läkare och politiker

SYLF Intervjuar yngre läkare i politiken! I år är ett viktigt år för svensk sjukvård, den 11 september sker nämligen regionvalet som avgör vilka politiska partier som kommer att styra vården i Sveriges 21 olika regioner.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar