Hoppa till innehåll

SYLF Östergötland

SYLF Östergötland är en lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening och ingår i Sveriges Läkarförbund. Vi organiserar nu nästan 700 läkare i Östergötland från examen till specialistbevis! Vi är tredje största lokalavdelningen i Sverige. Vi utgör en tredjedel av Östergötland läkarförenings (ÖLF) medlemskår. Ju fler vi är och blir desto mer kan vi påverka!

Underläkarna har ordet – SYLF Östergötland

Hör SYLF Östergötlands ordförande berätta om de politiska utmaningarna Region Östergötland står inför, de satsningar som behöver göras för att behålla läkarna samt tips till framtidens läkare.

Klara Westman, SYLF Östergötlands ordförande

AT 18 månader och fler AT-platser!

SYLF Östergötland har arbetat länge och intensivt för en utökad allmäntjänstgöring och är mycket stolta över att beslutet som togs i regionsstyrelsen i maj 2021 innebär en ökning på omkring 6-10 platser varje år. Förändringen handlar om att korta tiden för AT från 21 till 18 månader, men en flexibilitet med förlängning till 19 månader om läkaren inte når upp till mål eller om man önskar prova en valfri placering under denna månad.

SYLF Östergötland har arbetat med politiker och HR i frågan och är nöjda över förändringen i regionen. Men fler platser behövs och än är vi inte i mål, det är fortsatt en stor flaskhals kring AT och många av våra underläkare i regionen väntar alldeles för länge på att komma vidare i karriären.
Vi fortätter arbeta för er framtid.

Checklista när du söker ST

  • Du har rätt till separat löneförhandling
  • Arbetsgivaren ska inte kryssa bort övertidsersättning utan förhandling med dig
  • Muntligt avtal gäller likaväl som skriftligt, men begär skriftligt besked
  • Sök lönenivåer och statistik via Saco Lönesök

Se mer om att söka ST här

Det här arbetar vi med just nu

Vi håller löpande på och arbetar med ett stort material angående antalet underläkare i regionen och väntetid inför AT.
Vi har för en tid sedan uttalat oss i en debattartikel i Corren samt intervjuats i Sveriges radio P4 Östergötland om situationen. Lyssna på intervjun här.

Om du har några frågor rörande detta (eller vill komma med egna frågor som du vill att vi arbetar med!) är du hjärtligt välkommen att höra av dig på vår mailadress ostergotland@sylf.se. Du är också välkommen att delta på våra styrelsemöten där denna fråga behandlas varje tillfälle.

För mer info om vad vi arbetar med löpande i styrelsen kan du kika på fliken som heter ”Vad arbetar vi med?”

Nyheter

Information från valberedningen

Vill du vara med och kämpa för vår arbetsmiljö och arbetsvillkor? Lära känna nya kollegor från olika kliniker? Vi söker engagerade kollegor från underläkare till sen ST-läkare inom olika specialiteter och från hela östergötland.

Ordförande Klara har ordet

Hej! Klara här med ett nytt inlägg i min ordförandeblogg. Läs mitt inlägg som ordförande i SYLF Östergötland till dig som medlem för att förstå framtida BT-kollegor och hur det påverkar hela läkarkåren.

Årets AT-enkät är här!

Är du medlem, AT-läkare eller nyligen avslutat din AT? Då ska du besvara årets AT-enkät! AT-enkäten skickas automatiskt ut via e-post till dig den 14 mars om du tillhör den berörda kategorin. Är du inte medlem eller har du inte …

Bli medlem i SYLF Östergötland!

Vill Du byta lokalförening till SYLF Östergötland? Kontakta medlemsadministrationen, telefon: 08-790 33 00.

Är Du inte medlem i Sveriges Läkarförbund?

Bli medlem nu!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare