Hoppa till innehåll
Nyheter
Årets AT-enkät är här!

Årets AT-enkät är här!

Är du medlem, AT-läkare eller nyligen avslutat din AT? Då ska du besvara årets AT-enkät!
Nyhet
Den 14 mars släpps årets AT-enkät. Missa inte att svara på den!

AT-enkäten skickas automatiskt ut via e-post till dig den 14 mars om du tillhör den berörda kategorin.

Är du inte medlem eller har du inte fått länken? Kontakta SYLF på kansli@sylf.se så skickar vi enkäten direkt till dig!

Varför ska man svara på AT-enkäten 2022?

AT-enkäten är SYLF:s verktyg för att få en förståelse av hur arbetsmiljön ser ut på Sveriges olika sjukhus. Här ställer vi frågor om handledning, lön, arbetsförhållanden och förekomsten av hot eller trakasserier. Genom att svara på enkäten hjälper du oss kartlägga bra arbetsplatser, men också sjukhus som behöver åtgärda strukturella problem i sin organisation. AT-enkäten resulterar slutligen i SYLF:s AT-ranking. Du hittar tidigare års AT-rankingar här!

Tack för att du tar din tid att svara!


Fler nyheter


Krångligt och svårt att veta vad som gäller för jour och andra ersättningar? Vi har gjort en sammanställning över vad som gäller för respektive ersättning utifrån det lokala kollektivavtalet. Ersättningarna gäller för jour inom slutenvården i Kristianstad/Ystad/Hässleholm. Obs! Avvikelser hos …

Möt SYLF:s nyvalda styrelsemedlemmar

Under SYLF:s fullmäktige 2022 valdes fyra nya styrelsemedlemmar in i styrelsen och två befintliga styrelsemedlemmar valdes in på posterna Ordförande samt Förste vice ordförande. Vi ställde några frågor till de nyvalda om hur de ser på sitt uppdrag i SYLF …

Inspirationsföreläsning om chefskap med Tina Crafoord

SYLF Värmland bjuder in till en inspirerande lunchföreläsning med Tina Crafoord om vilka möjligheter det finns som läkare och chef. Datum & Tid: 1 juni 2022. Lunchföreläsningen kl. 12.15-13.00Lunch serveras…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar