Hoppa till innehåll
Nyheter
Årets AT-enkät är här!

Årets AT-enkät är här!

Är du medlem, AT-läkare eller nyligen avslutat din AT? Då ska du besvara årets AT-enkät!
Nyhet
Den 14 mars släpps årets AT-enkät. Missa inte att svara på den!

AT-enkäten skickas automatiskt ut via e-post till dig den 14 mars om du tillhör den berörda kategorin.

Är du inte medlem eller har du inte fått länken? Kontakta SYLF på kansli@sylf.se så skickar vi enkäten direkt till dig!

Varför ska man svara på AT-enkäten 2022?

AT-enkäten är SYLF:s verktyg för att få en förståelse av hur arbetsmiljön ser ut på Sveriges olika sjukhus. Här ställer vi frågor om handledning, lön, arbetsförhållanden och förekomsten av hot eller trakasserier. Genom att svara på enkäten hjälper du oss kartlägga bra arbetsplatser, men också sjukhus som behöver åtgärda strukturella problem i sin organisation. AT-enkäten resulterar slutligen i SYLF:s AT-ranking. Du hittar tidigare års AT-rankingar här!

Tack för att du tar din tid att svara!


Fler nyheter


Lunchföreläsning 11 April

Lunchföreläsning 11e April kl 12:00 i Pandion på Mälarsjukhuset. Ämnet är lönespecifikation, tjänstgöringsrapport, jour och beredskap. Med andra ord hur du granskar din lön. Lunch erbjuds för de som anmäler sig! Tacksamt framfört av Claes Enning, systemförvaltare Region Sörmland och …
Nyheter SYLF Sörmland

Nytt kollektivavtal klart!

Läkarförbundet och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt avtal som reglerar villkoren för läkare anställda i regioner och kommuner. Det nya avtalet börjar gälla från 1 april och löper på ett år.

7-klöver 2024

Representanter från SYLF träffades nu i helgen för 7-Klövern i myllrande Västerås tacksamt annordnat av SYLF Västmanland. Det har utbytts tankar, jämförts utmaningar, och formats strategier. En stor punkt på agendan var åter BT som vi arbetar frenetiskt med i …
Nyheter SYLF Sörmland
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare