Hoppa till innehåll

Delta aktivt

SYLF behöver alltid engagerade personer som vill förbättra underläkarnas villkor och sjukvården i stort. Man kan vara aktiv endera i sin lokalavdelning eller på central nivå.

Konkret och verksamhetsnära            

  • De flesta börjar i lokalavdelningen. Där ligger fokuset på konkreta saker nära verksamheterna på orten – som förbättrad AT- och ST-utbildning, råd till medlemmar eller arrangemang av aktiviteter.
  • Vill man lära sig mer om arbetet innan man åtar sig ett förtroendeuppdrag kan man börja som adjungerad i lokalstyrelsen (tillfälligt invald utan rösträtt).

Övergripande på central nivå

  • Engagerar man sig centralt – till exempel i styrelsen – jobbar man med mer övergripande frågor som att påverka beslutsfattare, ta fram statistik eller bistå lokalavdelningarna med information.
  • De flesta på central nivå har erfarenhet från lokalt engagemang, men det är inget krav.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare