Hoppa till innehåll

Löneinformation

För aktuell lokal/nationell lönestatistik kan du som medlem vända dig till MLF:s kansli. Dit kan du även vända dig för tips och råd inför lönesamtal. SYLF Malmö anordnar regelbundna kurser i löneförhandling – håll utkik efter dem.

Råd inför lönesamtal

  1. Carl-Axel Bankert

Aktuell lönestatistik

Aktuellt löneläge

Vill du ha statistik som rör just din klinik rekommenderar vi att du hör av dig till Malmö läkarförenings expedition, alternativt ber att få ut lönerna från HR. I offentlig regi är alla löner offentliga, låt inte någon påstå något annat!

Löner SUS sept-18

ÖL

(614)

B-ÖL

(212)

Distrläk

(209)

Specläk

(408)

ST

(609)

vik-UL leg

(137)

AT

(123)

Vik-UL ej leg

(91)

Median 78725 72600 75500 63200 43500 42000 31400 29500
Medel 75387 72606 75662 63200 44510 42141 31610 30663
Max 101800 82500 88500 80000 67100 57500 36000 66400
10 perc 70120 69100 69980 60270 42000 40500 30200 29000
90 perc 83670 75900 81600 67230 46700 44500 33500 33150

AT-läkares löner ska sättas individuellt i en FÖRHANDLING mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsgivaren har i praktiken ett system med grundlön och fasta kriterier som ger lönepåslag. Senaste info vi har om detta (2018) gör gällande att grundlön är 29.500 och påslaget är max 1500 kr.

Efter 1 år ska det vara en ny FÖRHANDLING om lönen. Forskar-AT får efter 18 månader ett lönepåslag där det i nuläget är 33.500, men enligt uppgift ska detta höjas till 35.000 2019.

Vi arbetar för att lönen ska motsvara en riktig leg-lön.