Hoppa till innehåll

Kontrakt och avtal

Här hittar du mallar för olika kontrakt och avtal som kan fungera som stöd vid olika sorters överenskommelser med arbetsgivaren.

Planeringsstöd vid förändring av tjänstgöringsgrad

Förändring av tjänstgöringsgrad kan ha flera olika former: tjänstledighet på hel- eller deltid, föräldraledighet på hel- eller deltid, eller ändrad anställningsform från hel- till deltidsanställning.

Ledighet eller arbetstidsförkortning kan också ha olika skäl, och vara betald eller obetald. Du kan t.ex. vara tjänstledig för studier eller resa, eller föräldraledig i samband med förlossning eller för vård av barn i förskoleåldern.

Både den förändrade tjänstgöringsgradens form och skäl påverkar i sin tur vilka regler som gäller.

Här hittar du ett vägledande dokument för dig och din chef, samt en förslagsmall på hur man kan utforma en skriftlig överenskommelse.

ST-kontrakt

ST-kontraktet är ett avtal som kan sägas upp utan att det påverkar anställningen och är svårt att använda som bevis i en juridisk tvist.

Därför bör viktiga ekonomiska villkor (exempelvis lön, dyra kurser, resor och dubbelt boende i samband med sidotjänstgöring) om möjligt regleras i anställningskontraktet.

ST-kontraktet har inte desto mindre ett stort bevisvärde i en eventuell konflikt med arbetsgivaren och är ett viktigt medel för att du ska få en bra utbildning.

Överenskommelsen brukar träffas mellan ST-läkare, verksamhetschef, studierektor och handledare.