Hoppa till innehåll

AT-läkare

Allmäntjänstgöring på Skånes Universitetssjukhus och Trelleborgs lasarett.

AT-lunch

Vi har för vana att bjuda AT-läkare som börjar på SUS på lunch under de första veckorna för att presentera SYLF och informera om vår verksamhet.

Löneförhandling AT

AT-läkarlöner är en het potatis som ständigt diskuteras lokalt och centralt i SYLF. I det avtal som finns idag omfattas inte AT-läkare eller annan icke legitimerad läkare av bestämmelserna för årlig löneöversyn. Istället står det i Löneavtalet 12 §1 gällande AT-läkare:

”…därför skall lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat” löneavtal 12 1§

I specialbestämmelser för läkare underbiliaga 1 står det:

”Efter 12 månaders anställning som AT-läkare kan förhandling om ny lön upptas”

På SYLF:s fullmäktige har man beslutat att verka för ”Att lönesättningen sker individuellt och i direkt dialog mellan lönesättande chef och individuell läkare” samt ”Att varje AT-läkare har en namngiven chef med arbetsgivaransvar som kan bedöma AT-läkarens kompetens och meriter samt har mandat att lönesätta”.

På Skånes Universitetssjukhus finns två AT-chefer, en i Lund och en i Malmö, och vi har legat i framkant vad gäller 12 månadersförhandling som erbjudits till alla och som i hög utsträckning skett med AT-chef. Vi bevakar att detta fortfarande sker på samma sätt men du har en mycket viktig del i denna process. Hör av dig till oss inför ditt lönesamtal och delta på våra medlemskvällar. Det är bara du som kan förhandla din lön och det är viktigt att du tar chansen att göra detta. Var inte rädd för att berätta för dina kollegor om din lön, tillsammans är vi starkare.

Vid tillsättningen av din AT-tjänst på SUS sätts din lön i nuläget baserat på ett grundbelopp och tillägg med hjälp av olika kriterier, de kan du hitta på SUS hemsida för AT-läkare. Dessa vägledande kriterier är just vägledande. Har du några andra erfarenheter som inte ryms innanför dessa kan du alltid ta upp dem till förhandling.

Därefter erbjuds du en löneförhandling efter 12 månader. Den bedömningsmall inför medarbetarsamtalet som används i nuläget vid 12 månadersförhandlingen kan du hitta här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare