Hoppa till innehåll
Om oss
SYLF och Läkarförbundet – hur hänger det ihop?

SYLF och Läkarförbundet – hur hänger det ihop?

SYLF är en del av Läkarförbundet. För att kunna vara medlem i SYLF måste du vara medlem i Läkarförbundet. Läkarförbundet är själva fackförbundet och paraplyorganisationen som samlar alla läkare oavsett var i karriären man befinner sig.

På vilket sätt är SYLF kopplat till Läkarförbundet?

Under Läkarförbundets paraply finns över 80 föreningar: 25 lokalföreningar, åtta yrkesföreningar och ett sextiotal specialist- och intresseföreningar. Under din läkarkarriär förflyttas medlemskapet mellan Läkarförbundets olika föreningar beroende på var i karriären du befinner dig.

SYLF är en av yrkesföreningarna och hos oss är du medlem från att du tar läkarexamen tills du är färdig specialist. Vi arbetar för dina rättigheter och påverkar beslutsfattare nationellt och lokalt. Vi finns vid din sida under tiden du vikarierar innan AT, när du är AT-läkare, jobbar som legitimerad läkare, ST- och BT- läkare. Du är viktig, och vi jobbar konstant med att förbättra förutsättningarna för dig. Trygga läkare ger trygg vård.

SYLF har en unik och heltäckande organisation med 27 lokalavdelningar runt om i landet. Det innebär att vi finns representerade lokalt för dig oavsett var din arbetsplats är stationerad. Som medlem tillhör du automatisk någon av SYLF:s lokalavdelningar: till dem du vänder dig för att få råd och stöd på lokal nivå.

SYLF påverkar och driver även underläkarnas frågor internt i Läkarförbundet. SYLF har stående representation i förhandlingsdelegationen (FD) och utbildnings- och forskningsrådet (UFO). Ledamöter i SYLF:s styrelse är också invalda i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse (FS), Arbetslivsgruppen (ALG), Rådet för läkemedel och medicinteknik (RLM), Läkarförbundets digitaliseringsråd (LDR) samt Etik och Ansvarsrådet (EAR). 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Om oss
SYLF och Läkarförbundet – hur hänger det ihop?