Hoppa till innehåll

Handledning före AT

Allmäntjänstgöringen är en del av utbildningsprocessen, med kontinuerlig handledning och instruktion. Men vad gäller för den som arbetar i väntan på AT?

I nuläget finns ingen skyldighet
att erbjuda handledning innan AT - men det är på gång att förändras.

En utsatt situation

  • Att verka för god utbildningskvalitet under hela yrkeskarriären är en av SYLF:s huvuduppgifter. Det genomsyrar arbetet centralt och lokalt.
  • Idag finns inga krav på handledning, instruktion eller utbildning av examinerade läkare innan AT. En ändring kring föreskriften som reglerar vikariatsförordnanden för AT-läkare är på remiss, och där finns föreslaget att alla ska ha namngiven handledare och att tid för handledning bör vara avsatt i schemat.
  • SYLF anser att den utbildning som erbjuds under AT-utbildning också bör erbjudas examinerade läkare innan AT.

Instruktion är viktigt

  • Som nyutexaminerad läkare är man i en utsatt situation och har krävande uppgifter.
  • Kollegialt stöd och god introduktion underlättar.
  • Handledning, instruktion och stöd av legitimerad kollega behövs från första arbetsdagen och bör finnas avtalat.

SYLF:s policy för handledning och instruktion

Denna policy förtydligar vad skillnaden mellan begreppen handledning och instruktion innebär för handledare och instruktör och syftar till att därigenom ge goda förutsättningar för lärande.

SYLF:s handledningskort

Handledningskorten finns att beställa genom din lokalavdelning och ger dig bra tips och råd.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare