Hoppa till innehåll

Lön och arbetsvillkor före AT

Hur sätts lönen när man arbetar som vikarierande läkare före AT? Vad bör man tänka på när man förhandlar? Vad är bra att veta för dig?

Fri lönesättning – möjlighet och utmaning

 • Lönesättningen är fri, utan fastslagen miniminivå. Det skapar både möjligheter och utmaningar, för såväl vikarierande läkare före AT som lönesättare.
 • SYLF anser att examinerade läkare ska ha lön i nivå med AT-läkare då kvalifikationen för AT är uppnådd. Det är verklighet i Stockholm sedan avtalsförhandlingen 2020, men resten av regionerna behöver komma ikapp.
 • Varje år ska lönen för visstidsanställda läkare, vilken inkluderar dig före AT, kontrolleras och analyseras av parterna. Det gör det möjligt för oss att upptäcka om lönerna skulle stagnera. Historiskt har vikarierande läkare före AT haft en dålig löneutveckling och det påverkar lönebildningen för hela läkarkåren. I och med 2020 års kollektivavtal mellan regioner och Läkarförbundet 2020 kom denna skrivelse med. SYLF bevakar utvecklingen.

Glöm inte arbetsvillkoren!

 • Se över övriga villkor vid sidan av löneförhandlingen. Finns det rätt till övertidsersättning? Hur ersätts jour och beredskap? Kontakta gärna din lokala läkarförening eller SYLF-avdelning för att få råd och vägledning innan du skriver på.
 • Att ha tillgång till kontinuerlig handledning och instruktion är särskilt viktigt! Som ny i karriären är man särskilt sårbar. Socialstyrelsen har nu sänt ut en remiss som innebär att du som arbetar på ett vikariatsförordnande ska ha en namngiven handledare, och att det bör finnas schemalagd tid för handledning. En självklarhet, tycker SYLF.

Bra villkor stimulerar fler AT-platser

 • När fler begär och får igenom likvärdiga lön- och arbetsvillkor som AT-läkarna, stimuleras skapandet av fler AT-platser.
 • Utökat antal AT-platser minskar väntetiden. Att korta vägen från en lång och dyr grundutbildning till legitimation och specialistexamen gagnar både läkare, vård och patienter.

Ska du arbeta hos en privat vårdgivare?

 • Vissa villkor – bland annat vad gäller föräldrapenning, semester, försäkringar och avsättningar till pension – kan vara både bättre och sämre inom den privata sektorn. Övertidsersättning är en förmån som inte alltid ingår.
 • Kontrollera villkoren och vilken anställningstrygghet som gäller, innan du tackar ja till en tjänst och en lön.
 • Kollektivavtal för de flesta privata rådgivare hittar du här.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare