Hoppa till innehåll
Nyheter
Var tredje läkare upplever tystnadskultur på jobbet

Var tredje läkare upplever tystnadskultur på jobbet

I en pressad situation ökar risken för misstag i vården. Vårdens medarbetare ska kunna lyfta risker och arbetsmiljöproblem även under en pandemi utan att riskera repressalier. Nu visar SYLF i en rapport att en tredjedel av läkarna upplever en tystnadskultur på sitt arbete, och att var femte själva låtit bli att lyfta kritik och behov i rädsla för repressalier.

När fler än 1000 underläkare svarar visar det att otrygga anställningar leder till tystnadskultur på arbetet.

Nyhet

  • 31 % upplever att det råder tystnadskultur på deras arbetsplats.  
  • 21 % säger att de själva någon gång låtit bli att ta upp kritik till arbetsgivaren av rädsla för repressalier. Det kan röra sig om konflikter i arbetsgruppen, men också trakasserier och patientsäkerhetsbrister. 
  • 70,5 % uppger att de tror att tystnadskulturen beror på att man inte vill riskera relationer med ledningen. 59,8 % menar att rädslan för att hindras i progressionen i yrket är avgörande, det vill säga risken att man inte får fast anställning som AT– eller ST-läkare. 
     
  • 12 % säger att de begått undvikbara fel för att de inte vågat rådfråga en mer senior kollega. Problemet är dubbelt så vanligt bland offentliganställda jämfört med privatanställda.

Madeleine Liljegren ordförande för SYLF kommenterar rapporten:

”Det är horribel läsning. I fritextsvaren ser vi exempel på patientsäkerhetsbrister som inte åtgärdas och att man inte vågat begära rätt skyddsutrustning mitt under en brinnande pandemi. Samtidigt är det tydligt att det som leder tystnadskulturen är att så många underläkare går på osäkra vikariat och att man är rädd för att kritik men även konkreta förbättringsförslag kommer leda till sämre förtjänster eller att utlovade utbildningstjänster dras tillbaka. I onsdags släpptes Socialstyrelsens rapport det Nationella planeringsstödet och de fastställer att bristen på specialister är fortsatt hög.  Under tiden legitimeras alltfärre läkare och istället anställs de på vikariat utan handledning. Vi visar här att det i värsta fall kan leda till en sämre patientsäkerhet. Trygga läkare ger bättre vård”. 

 

Madeleine Liljegren, ordförande för SYLF, är djupt kritisk till tystnadskulturen. Den är kopplad till otrygga anställningar, särskilt inför AT och ST.

 

 

Upplever du tystnadskultur på jobbet?

När du upplever arbetsmiljöproblem ska du i första hand vända dig till din chef, och därefter skyddsombud. Här  samlar Läkarförbundet info om hur du går till väga om du har arbetsmiljöproblem, och här finns mer info om yttrandefrihet i arbetet. 
Kontakta ditt skyddsombud på arbetsplatsen 
Skyddsombudet har möjlighet att ge dig hjälp och stöttning gentemot arbetsgivaren.  

Kontakta din lokala SYLF-representant  
Hör av dig din lokala SYLF-avdelning. De är också underläkare och har god förståelse för din situation och lotsa dig rätt. De kan också agera stöd till dig i kontakten med läkarföreningen.  

 


Fler nyheter


Lunchföreläsning 11 April

Lunchföreläsning 11e April kl 12:00 i Pandion på Mälarsjukhuset. Ämnet är lönespecifikation, tjänstgöringsrapport, jour och beredskap. Med andra ord hur du granskar din lön. Lunch erbjuds för de som anmäler sig! Tacksamt framfört av Claes Enning, systemförvaltare Region Sörmland och …
Nyheter SYLF Sörmland

Nytt kollektivavtal klart!

Läkarförbundet och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt avtal som reglerar villkoren för läkare anställda i regioner och kommuner. Det nya avtalet börjar gälla från 1 april och löper på ett år.

7-klöver 2024

Representanter från SYLF träffades nu i helgen för 7-Klövern i myllrande Västerås tacksamt annordnat av SYLF Västmanland. Det har utbytts tankar, jämförts utmaningar, och formats strategier. En stor punkt på agendan var åter BT som vi arbetar frenetiskt med i …
Nyheter SYLF Sörmland
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Var tredje läkare upplever tystnadskultur på jobbet