Hoppa till innehåll

SYLF Östra Skåne

SYLFs lokalförening som organiserar alla underläkare från examen fram till specialistbeviset. Vi verkar för att förbättra underläkarnas villkor och arbetsmiljö. SYLF – Bättre villkor för underläkaren, bättre vård för patienten!

Styrelsen 2024

Ordförande: Julia Borg, ST-läkare psykiatri CSK
Vice ordförande: Gunnar Bondsäter, Leg läkare an/op CSK
Kassör: Danial Maghsoudi Pour, ST-läkare akutsjukvård Ystad

Ledamöter:
Ranya Ramahi, ST-läkare medicinkliniken CSK
Nelly Voung, AT-läkare Hässleholm
Rebecca Kertes, Leg läkare gyn/ob Ystad
Nazila Mansimli, ST-läkare allmänmedicin och allergologi, Hässleholm
Felicia Berglind, ST-läkare gyn/ob CSK
Lavan Smail, AT-läkare Hässleholm

Suppleanter:
Mikhail Prieditis, vik UL psykiatri CSK
Jonas Ehrnström, AT-läkare CSK
Mohammad Khashroom, ST-läkare dermatologi och venerologi, CSK

Lönestatistik 2023

Här hittar du statistik över underläkares löner i östra Skåne.

Statistiken baseras på regionens lönelistor från augusti 2023. Ska du förhandla om lön för 2024 behöver du lägga på minst 3,3% siffror som presenteras för att hamna i rätt på rätt nivå/ inte halka efter.

Ny ST? Satsa på medellönen!
Vik ul inför ST/BT? Satsa på medellönen för ST!

Kontakta SYLF Östra Skåne för råd och stöd under din förhandling.

Rapport: ST-enkät

Tillsammans med de andra SYLF-föreningarna i Skåne kartlade vi ST-läkarnas utbildningsmiljö. Totalt svarade 265 personer på enkäten och vi ser att det i den kliniska vardagen är svårt att få till studietid, forskning och bedömningar.

SYLF föreslår följande för att ytterligare förbättra ST-utbildningarna i Skåne:
• Inför schemalagd ostörd studietid för alla ST-läkare i Region Skåne
• Förbättra möjligheten för skriftliga utvärderingar i den kliniska vardagen
• Inför standardiserade protokoll för handledarsamtal
• Inför Forskar-ST i Region Skåne för att öka andelen forskningsaktiva ST-läkare

AT-lunch

SYLF Östra Skåne bjuder alla nya AT-läkare på en lunch varje introduktion. Vi ser fram emot att träffa er och svara på era frågor. Om du är eller blir medlem i SYLF Östra Skåne får du vår fina goodiebag fylld med bra saker att ha under AT:n

Vad gäller för jour och beredskap i slutenvården?

Undrar du vad för ersättning som du ska ha för övertid eller jour?

Här kan du läsa mer om vad du är berättigad enligt kollektivavtalet.

Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare