Hoppa till innehåll

Internremisser

SYLF sänder med jämna mellanrum ut internremisser till lokalavdelningarna. Här samlas aktuella internremisser.

Internremiss - Valberedningens styrdokument

BAKGRUND

Vid fullmäktige 2022 skrevs en motion om valberedningens arbete. Fullmäktige beslutade att det under 2022 skulle tillsättas en arbetsgrupp för att ta fram ett styrdokument för valberedningen, som sedan ska gå på remiss till alla lokalavdelningar. Under 2023 har arbetsgruppen träffats för att ta fram styrdokument.

HANTERING AV SVAR

Vi behöver ha era svar den 15 februari. Ladda ner remissunderlaget nedan, skriv era kommentarer i detta, spara ner som remissvar [ert lokalavdelningsnamn] och skicka till kansli@sylf.se.

Kansliet sammanställer svaren och överlämnar dem till arbetsgruppen och valberedningen, samt styrelsen för kännedom. Då detta är dokument som rör valberedningens arbete beslutar inte styrelsen i frågan, utan valberedningen antar sedan sina egna styrdokument. Inspel på CV-mall tas med i arbetet inför handlingarna och utlysningarna inför 2024 års fullmäktige.

För frågor, kontakta livija.ginters@slf.se så vidarehänvisas de till gruppen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare