Hoppa till innehåll

Ersättningsfrågor

Satsning kan göras på högre löneläge för specialiteter med brist och som arbetar aktivt med utfasning av hyrläkare. Högre löneläge bör accepteras på orter som av någon anledning uppfattas som mindre attraktiva. Möjlighet bör finnas till löneväxling och pensionsinbetalning som del av ersättningen. Att få resa på arbetstid, särskilt om det är från huvudarbetsplats till svårbemannade orter inom den definierade kliniken, ska accepteras.

  • Checkpunkt: Bättre löneläge och goda förmåner på orter som uppfattas som mindre attraktiva
  • Checkpunkt: Resa på arbetstid

Om det finns vakanta läkartjänster är det arbetsgivarens ansvar att verksamheten avgränsas så att kvarvarande läkare får en rimlig arbetssituation inom den givna arbetstiden. Det måste finnas ett prioriteringsdokument som underlag för att avgränsa uppdraget till vad som ryms inom arbetstiden med en god arbetsmiljö. Ifall extrauppdrag ges kvarvarande läkare bör detta inte ske okritiskt utan patientsäkerheten måste beaktas. Om patientsäkerheten och en god arbetsmiljö kan garanteras trots ökad belastning, bör det också ges ersättning därefter, t.ex. så kallat ”vakanstillägg”. Det måste också vara fullt möjligt för medarbetaren att tacka nej till det utökade uppdraget/ansvaret utan att det blir några komplikationer för den tillfrågade läkaren.

  • Checkpunkt: Vakanstillägg

Fördelaktiga avtal för pensionärer stimulerar fler att jobba längre.

  • Checkpunkt: Fördelaktiga avtal för pensionärer
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare