Hoppa till innehåll

Nya arbetssätt

Planering bör göras för jämnare arbetsbelastning och smidigare flöde. Teamarbetet bör göras effektivt och utbildningar i vem som gör vad behövs. Hur ska behovet av läkartid kunna minskas eller tillgången ökas?

Lokalt bör olika former av task-shifting övervägas utan att läkararbetet utarmas. Sjuksköterske- mottagningar och psykosociala team kan ofta utvecklas. Rehabmottagningar, rehabkoordinator, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, logoped osv kan vara faktorer som stärker teamet och minskar fokus på läkaren. Telemedicinska arbetssätt kan fortsätta utvecklas i kombination med övriga arbetssätt.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare