fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

läkare med skyddsglasögon

Vad innebär det att forska?

När du forskar söker du efter ny eller fördjupad kunskap. Du skriver artiklar och ibland också böcker om dina hypoteser, resultat och slutsatser. Forskning ger möjlighet till många internationella kontakter och du kan få delta i vetenskapliga konferenser världen över. Du kan även undervisa och handleda studenter. Efterhand har du möjlighet att bygga upp en egen forskargrupp.

Disputera eller inte?

Om du vill bedriva självständig forskning där du söker egna forskningsmedel och leder en egen forskningsgrupp är det nödvändigt att vara disputerad. För att kunna söka projektmedel från de stora forskningsfinansiärerna är det ett minimikrav att vara disputerad. Detta gäller även i många landsting om du vill ansöka om ALF-medel.

Forska som student

Det kan finnas möjlighet för dig att börja forska redan som läkarstudent. Flera studieorter satsar på att stimulera läkarstudenternas forskningsintresse. Du kan då få hjälp att hitta ett lämpligt forskningsprojekt att involvera dig i. Ibland kan det finnas sommarkurser med forskningsinriktning eller möjlighet att antas till forskarutbildningen redan under senare delen av läkarutbildningen. Även utanför universiteten kan det finnas möjlighet att arbeta i forskningsprojekt. Industrin, kommuner och landsting har ofta egna forsknings- och utvecklingsenheter där läkarstudenter kan få arbeta.

Undersök möjligheterna och vidga ditt nätverk

Om du är intresserad av vilka möjligheter som finns att forska under studietiden så kontakta din studievägledare, studierektor eller prefekt. Du kan också prata direkt med någon av dina lärare. Det kan dessutom vara bra att prata med några doktorander eller studenter i den forskargrupp du är intresserad av. Är du intresserad av att forska utanför lärosätet så är ett tips att söka praktikplatser och sommarjobb inom de områden som du tror att du vill forska inom. På så sätt vidgar du ditt nätverk och får värdefulla erfarenheter som kan vara mycket meriterande.

Forskar-AT

Forskar-AT innebär att den kliniska tjänstgöringen, det vill säga den vanliga AT-tjänstgöringen, varvas med forskning på en institution. Dessa block finns framförallt på universitetssjukhusen där det är relativt enkelt att byta mellan klinik och institution, men även på en del mindre sjukhus. Upplägget och forskningstiden varierar på de olika orterna. Läs mer på SYLF:s webbplats

Forskar-ST och ST-tjänst med forskningsutrymme

På de flesta av landets universitetssjukhus finns någon form av tjänstekonstruktion för forskande ST-läkare liksom på flera mindre sjukhus. Forskar-ST är utformad olika inom de olika landstingen och andelen forskning brukar variera mellan 10 procent och 50 procent. För ST-tjänst med forskningsutrymme har ST-läkaren en landstingsanställning medan forskningsutrymmet finansieras med ALF-medel. Läs mer på SYLF:s webbplats.

Forskarutbildning för läkare

En forskarutbildning som leder till en doktorsexamen omfattar 4 års heltidsstudier och består av kurser, litteraturstudier och ett forskningsarbete. För att kunna antas till forskarutbildning krävs att du har minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Därutöver måste du uppfylla lärosätenas eventuella egna särskilda behörighetskrav för forskarutbildningen. Läs mer på www.studera.nu.

Forskarutbildning vid preklinisk respektive klinisk institution

Forskarutbildning vid preklinisk institution förläggs ofta under grundutbildningen eller i övergången mellan grundutbildningen och AT. Ofta genomförs grund- och forskarutbildningen parallellt till en början. Den forskarstuderande får dock räkna med att ägna sig åt forskning på heltid under en eller flera perioder genom exempelvis studieuppehåll eller under sommarlovet. Forskarutbildning vid klinisk institution sker vanligen under ST eller därefter. De första kontakterna inför en klinisk forskarutbildning etableras ofta under vikariat, AT eller ST. Kliniska läkare forskar i mindre utsträckning än prekliniska läkare på heltid.

Finansiering under forskarutbildning

Det finns flera olika finansieringsformer för den som bedriver forskarstudier. Läs mer på www.studera.nu.

Utbildnings- och forskningsdelegationen

Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd, UFO, bereder utbildnings- och forskningsfrågor till förbundsstyrelsen. Läs mer här.

Läkarförbundet om forskning

Forskning och villkoren för forskare är en viktig politisk fråga för Läkarförbundet. Läs mer om vad Läkarförbundet tycker här.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem