En sjukvård med hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare. Läkarförbundet arbetar för att alla läkare som är specialister ska få tillräckligt med tid och resurser för att kontinuerligt fortbilda sig.

Fortbildningsenkät

För att följa upp hur mycket fortbildning läkarna får, genomför Läkarförbundet en enkät som vänder sig till specialistläkare. Enkäten visar på en negativ utveckling under de senaste åren där läkare deltar allt mindre i kompetensutveckling – stick i stäv med de förväntningar som finns.

Orsaken är den styrning mot högt resursutnyttjande som finns för att klara sjukvårdsuppdraget inom budget. Det blir svårt att avsätta tid för lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet, och ont om tid för kunskapsöverföring, eftertanke och erfarenhetsutbyte.

Antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan enkäten gjordes första gången år 2004 – från 8, 5 dagar till endast 6 dagar 2015. En av tio (11 procent) specialistläkare uppger att de inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2015. Antalet dagar för extern fortbildning skiljer sig också markant mellan de olika landstingen/regionerna där spannet är mellan 4 dagar och 7,7 dagar.

Antalet timmar per vecka med internutbildning och egen fortbildning ligger konstant på låga nivåer (1 respektive 2 timmar – klart under Läkarförbundets mål på en halv dag i veckan). En av fyra specialistläkare anger att de har en kvart eller mindre intern fortbildning i veckan.

Fortbildningsenkät 2016
Fortbildningsenkät 2012

Grycksbo vårdcentral Stetoskop Läkemedelsboken Läkare Caroline Flärdh

Utbildningar och konferenser för läkare

Det finns ett stort utbud av utbildningar och konferenser som vänder sig till läkare:

  • LIPUS kurskatalog på nätet är specialitetsföreningarnas kursutbud. Utbildningsfrågorna är viktiga för läkarnas specialitetsföreningar, och de står för en stor del av fortbildningsutbudet
  • Berzeliussymposierna ger möjlighet för läkare och forskare att arrangera internationella vetenskapliga möten – vanligen 2-3 dagar, inom områden av stor samhällsbetydelse där svensk forskning bidragit väsentligt. Symposierna hålls på engelska

Kompetensutvecklingsplan

Planera och dokumentera din kompetensutveckling – yrkeslivet igenom
Tänk igenom vad du vill kunna mer om och hur du kan lära dig det, och gör en plan för din kompetensutveckling. Du diskuterar din kompetensutveckling på det årliga utvecklings-/medarbetarsamtalet med din chef som du kan läsa mer om här. Dokumentera din kompetens kontinuerligt, så att du kan peka på den när du löneförhandlar eller söker nytt jobb.

Bygg på med kurser
Om du vill komma vidare inom din specialitet, eller kanske bygga på med ytterligare en specialitet kan specialitetsföreningarna hjälpa dig med råd och tips. Flera erbjuder också kurser i ledarskap. Är du intresserad av att engagera dig fackligt erbjuder Läkarförbundet kurser för förtroendevalda.

Samverkan mellan sjukvården och industrin

Läkemedels och medicinteknisk industri och läkare har länge haft ett nära och viktigt samarbete. För att garantera parternas oberoende ställning finns regelverk kring formerna för detta samarbete. Läs mer under etik och ansvar.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.