fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

En sjukvård med hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare. Läkarförbundet arbetar för att alla läkare som är specialister ska få tillräckligt med tid och resurser för att kontinuerligt fortbilda sig.

Fortbildningsenkät

För att följa upp hur mycket fortbildning läkarna får, genomför Läkarförbundet en enkät som vänder sig till specialistläkare. Enkäten visar på en negativ utveckling under de senaste åren där läkare deltar allt mindre i kompetensutveckling – stick i stäv med de förväntningar som finns.

Orsaken är den styrning mot högt resursutnyttjande som finns för att klara sjukvårdsuppdraget inom budget. Det blir svårt att avsätta tid för lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet, och ont om tid för kunskapsöverföring, eftertanke och erfarenhetsutbyte.

Antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan enkäten gjordes första gången år 2004 – från 8, 5 dagar till endast 6 dagar 2017. En av tio specialistläkare uppger att de inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2017. Antalet dagar för extern fortbildning skiljer sig också markant mellan de olika landstingen/regionerna där spannet är mellan 4, 1 dagar och 7,9 dagar.

Antalet timmar per vecka med internutbildning och egen fortbildning ligger konstant på låga nivåer (1 respektive 2 timmar – klart under Läkarförbundets mål på en halv dag i veckan). En av fyra specialistläkare anger att de har en kvart eller mindre intern fortbildning i veckan.

Fortbildningsenkät 2018

Utbildningar och konferenser för läkare

Det finns ett stort utbud av utbildningar och konferenser som vänder sig till läkare:

  • LIPUS kurskatalog på nätet är specialitetsföreningarnas kursutbud. Utbildningsfrågorna är viktiga för läkarnas specialitetsföreningar, och de står för en stor del av fortbildningsutbudet
  • Berzeliussymposierna ger möjlighet för läkare och forskare att arrangera internationella vetenskapliga möten – vanligen 2-3 dagar, inom områden av stor samhällsbetydelse där svensk forskning bidragit väsentligt. Symposierna hålls på engelska
  • Regionerna ger rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal och erbjuder även utbildning t ex genom läkemedelskommitéer.

Kompetensutvecklingsplan

Planera och dokumentera din kompetensutveckling – yrkeslivet igenom
Tänk igenom vad du vill kunna mer om och hur du kan lära dig det, och gör en plan för din kompetensutveckling. Du diskuterar din kompetensutveckling på det årliga utvecklings-/medarbetarsamtalet med din chef som du kan läsa mer om här. Dokumentera din kompetens kontinuerligt, så att du kan peka på den när du löneförhandlar eller söker nytt jobb.

Bygg på med kurser
Om du vill komma vidare inom din specialitet, eller kanske bygga på med ytterligare en specialitet kan specialitetsföreningarna hjälpa dig med råd och tips. Flera erbjuder också kurser i ledarskap. Är du intresserad av att engagera dig fackligt erbjuder Läkarförbundet kurser för förtroendevalda.

Samverkan mellan sjukvården och industrin

Läkemedels och medicinteknisk industri och läkare har länge haft ett nära och viktigt samarbete. För att garantera parternas oberoende ställning finns regelverk kring formerna för detta samarbete. Läs mer under etik och ansvar.

Sammanställning över obligatorisk fortbildning inom EU

Läkarförbundet har som en del i sitt arbete att åstadkomma en reglerad fortbildning, tagit fram en kort sammanställning över vilka länder i Europa som fortbildningen är obligatorisk och reglerad i lag. Syftet med sammanställningen är att snabbt få en överblick i frågan och bygger på den stora kartläggning som bland andra Standing Committe of European Doctors (CPME) publicerade 2015. Av sammanställningen framgår bland annat att specialistläkares fortbildning är obligatorisk i 20 av Europas länder medan den är frivillig i Sverige.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.