fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Anmälan till nätverket

För att anmäla dig till nätverket mejlar du till studierektor@slf.se.

 • Bifoga följande uppgifter:
 • Namn
 • E-postadress
 • Om du är AT/BT/ST eller övergripande studierektor
 • Vilken specialitet/specialiteter du är studierektor för
 • Vilken specialitet/specialiteter du själv har
 • Vilken region du arbetar inom

Vi delar inte dina uppgifter och tar bort dem när du så önskar.

Studierektorskonferenser

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i nätverket till en Studierektorskonferens. Konferenserna leds av ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsråd (UFO).

Syftet med konferenserna är att sprida information och diskutera aktuella angelägenheter. Konferenserna ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Nästa konferens

Höstens Studierektorskonferens hålls traditionsenligt i samband med FSL. På grund av rådande pandemi blir konferensen en halvdag för att det även ska bli givande för de av er som deltar digitalt. Under konferensen kommer LIPUS att berätta om på vilket sätt SPUR kan stärka dig som studierektor. Vidare kommer Nasim Farrokhnia, ordförande för eHälsoläkarföreningen, och LIPUS dela med sig av deras erfarenheter av hur digitaliseringens möjligheter bättre kan tas tillvara i läkares utbildning och livslånga lärande. Vi avslutar dagen med att presentera en nationell modell för Ledarskaps-ST som Läkarförbundet tagit fram. Modellen ska utgöra ett ramverk för att bidra till att alla regioner framgent erbjuder särskilda ledarskapsprogram för landets ST-läkare. Sist men inte minst, delar vi ut SYLF:s Handledarpris till två handledare som genom ett aktivt och närvarande handledarskap bidragit till att yngre kolleger fått möjligheten att växa in i den kliniska läkarrollen. 

Länk till anmälan

Program

Välkomna

SPUR-effekten – så kan SPUR stärka dig i din roll som studierektor (Anna Nyzell, LIPUS)
En SPUR-granskning är mycket mer än en kontroll av följsamheten till föreskriften. För dig som studierektor hjälper SPUR till att skapa struktur och driva förbättringsarbete med konkreta verktyg för att få alla att fokusera på utbildningsfrågan.

På vilket sätt kan digitaliseringen bidra till att förbättra och stärka utbildningen av läkare? (Nasim Farrokhnia, ordförande eHälsoläkarföreningen och LIPUS)
Pandemin har gjort att vi behövt tänka om och tänka nytt samt ta till oss digitala lösningar som bara för något år sedan var tämligen okända för de flesta. Digitaliseringen är här för att stanna – på vilket sätt kan dess möjligheter bättre tas till vara i läkares utbildning under hela karriären framöver?

En nationell modell för Ledarskaps-ST (Madeleine Liljegren, Sveriges läkarförbund)
Sveriges läkarförbund har tagit fram en nationell modell för Ledarskaps-ST. Modellen ska utgöra ett ramverk för att bidra till att alla regioner framöver inrättar särskilda ledarskapsprogram för ST-läkare.

Utdelning av Läkarförbundets Handledarpris (Sveriges läkarförbund)

Avslutning

Föregående konferens

Den 24 mars ägde vårens Studierektorskonferens rum. Som mest var vi 263 deltagare, vilket är både rekord och fantastiskt roligt. Dagen började med en dragning och dialog kring den nya BT- och ST-föreskriften. Därefter föredrogs den kartläggning vad gäller förekomsten av Ledarskaps-ST som förbundet gjort. Dagen avslutades med diskussion i så kallade bikupor om utbildning, fortbildning och handledning. Stort tack till alla er som deltog och vad roligt att vi kunde få till livliga diskussioner, även i ett digitalt format.

Presentation Lars-Anders Kring och Ragnhild Mogren Socialstyrelsen

Rapport – Kartläggning Ledarskaps-ST Sveriges läkarförbund

Minnesanteckningar -Gruppdiskussioner

Kurser

 • Du kan hitta studierektorsutbildningar via LIPUS.
 • Kvalitetsgranskade studierektorsutbildningar
 • Kvalitetsgranskade handledarutbildningar
 • SPUR
 • Frågor och svar från Socialstyrelsen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem